สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 13866 ค่าร้อยละ
ผอม 1156 8.34
เตี้ย 897 6.47
เริ่มอ้วน+อ้วน 1214 8.76
ผอม+เตี้ย 453 3.27
อ้วน+เตี้ย 296 2.13
ไม่มีภาวะ 9850 71.04
834 647 876 327 213 7104 จำนวนโรงเรียน 111