สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 17199 ค่าร้อยละ
ผอม 1457 8.47
เตี้ย 804 4.67
เริ่มอ้วน+อ้วน 1804 10.49
ผอม+เตี้ย 377 2.19
อ้วน+เตี้ย 565 3.29
ไม่มีภาวะ 12192 70.89
847 467 1049 219 329 7089 จำนวนโรงเรียน 118