สพป.ระยอง เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 17021 ค่าร้อยละ
ผอม 834 4.90
เตี้ย 487 2.86
เริ่มอ้วน+อ้วน 1601 9.41
ผอม+เตี้ย 133 0.78
อ้วน+เตี้ย 101 0.59
ไม่มีภาวะ 13865 81.46
490 286 941 078 059 8146 จำนวนโรงเรียน 87