สพป.ระยอง เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 17573 ค่าร้อยละ
ผอม 951 5.41
เตี้ย 780 4.44
เริ่มอ้วน+อ้วน 1605 9.13
ผอม+เตี้ย 450 2.56
อ้วน+เตี้ย 441 2.51
ไม่มีภาวะ 13346 75.95
541 444 913 256 251 7595 จำนวนโรงเรียน 87