สพป.สระบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 21616 ค่าร้อยละ
ผอม 1447 6.69
เตี้ย 807 3.73
เริ่มอ้วน+อ้วน 2305 10.66
ผอม+เตี้ย 398 1.84
อ้วน+เตี้ย 646 2.99
ไม่มีภาวะ 16013 74.08
669 373 1066 184 299 7408 จำนวนโรงเรียน 135