สพป.สระบุรี เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 17250 ค่าร้อยละ
ผอม 1353 7.84
เตี้ย 618 3.58
เริ่มอ้วน+อ้วน 2763 16.02
ผอม+เตี้ย 528 3.06
อ้วน+เตี้ย 844 4.89
ไม่มีภาวะ 11144 64.60
784 358 1602 306 489 6460 จำนวนโรงเรียน 121