สพป.สิงห์บุรี : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 12699 ค่าร้อยละ
ผอม 659 5.19
เตี้ย 344 2.71
เริ่มอ้วน+อ้วน 1377 10.84
ผอม+เตี้ย 204 1.61
อ้วน+เตี้ย 493 3.88
ไม่มีภาวะ 9622 75.77
519 271 1084 161 388 7577 จำนวนโรงเรียน 97