สพป.ลพบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 18944 ค่าร้อยละ
ผอม 1388 7.33
เตี้ย 992 5.24
เริ่มอ้วน+อ้วน 1852 9.78
ผอม+เตี้ย 606 3.20
อ้วน+เตี้ย 744 3.93
ไม่มีภาวะ 13362 70.53
733 524 978 320 393 7053 จำนวนโรงเรียน 138