สพป.ลพบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 20566 ค่าร้อยละ
ผอม 1459 7.09
เตี้ย 818 3.98
เริ่มอ้วน+อ้วน 2336 11.36
ผอม+เตี้ย 346 1.68
อ้วน+เตี้ย 400 1.94
ไม่มีภาวะ 15207 73.94
709 398 1136 168 194 7394 จำนวนโรงเรียน 151