สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 21116 ค่าร้อยละ
ผอม 1190 5.64
เตี้ย 663 3.14
เริ่มอ้วน+อ้วน 2316 10.97
ผอม+เตี้ย 337 1.60
อ้วน+เตี้ย 284 1.34
ไม่มีภาวะ 16326 77.32
564 314 1097 160 134 7732 จำนวนโรงเรียน 158