สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 21669 ค่าร้อยละ
ผอม 1282 5.92
เตี้ย 769 3.55
เริ่มอ้วน+อ้วน 1617 7.46
ผอม+เตี้ย 316 1.46
อ้วน+เตี้ย 262 1.21
ไม่มีภาวะ 17423 80.41
592 355 746 146 121 8041 จำนวนโรงเรียน 158