สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 31660 ค่าร้อยละ
ผอม 2505 7.91
เตี้ย 1177 3.72
เริ่มอ้วน+อ้วน 4068 12.85
ผอม+เตี้ย 827 2.61
อ้วน+เตี้ย 1879 5.93
ไม่มีภาวะ 21204 66.97
791 372 1285 261 593 6697 จำนวนโรงเรียน 177