สพป.ปทุมธานี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22656 ค่าร้อยละ
ผอม 1071 4.73
เตี้ย 925 4.08
เริ่มอ้วน+อ้วน 2416 10.66
ผอม+เตี้ย 301 1.33
อ้วน+เตี้ย 626 2.76
ไม่มีภาวะ 17317 76.43
473 408 1066 133 276 7643 จำนวนโรงเรียน 67