สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 29132 ค่าร้อยละ
ผอม 1356 4.65
เตี้ย 754 2.59
เริ่มอ้วน+อ้วน 3562 12.23
ผอม+เตี้ย 554 1.90
อ้วน+เตี้ย 1071 3.68
ไม่มีภาวะ 21835 74.95
465 259 1223 190 368 7495 จำนวนโรงเรียน 71