สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 28619 ค่าร้อยละ
ผอม 1719 6.01
เตี้ย 1091 3.81
เริ่มอ้วน+อ้วน 3067 10.72
ผอม+เตี้ย 862 3.01
อ้วน+เตี้ย 1032 3.61
ไม่มีภาวะ 20848 72.85
601 381 1072 301 361 7285 จำนวนโรงเรียน 71