สพป.กำแพงเพชร เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 20294 ค่าร้อยละ
ผอม 1199 5.91
เตี้ย 767 3.78
เริ่มอ้วน+อ้วน 2089 10.29
ผอม+เตี้ย 411 2.03
อ้วน+เตี้ย 367 1.81
ไม่มีภาวะ 15461 76.19
591 378 1029 203 181 7619 จำนวนโรงเรียน 184