สพป.กรุงเทพมหานคร : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 25112 ค่าร้อยละ
ผอม 1146 4.56
เตี้ย 686 2.73
เริ่มอ้วน+อ้วน 3284 13.08
ผอม+เตี้ย 650 2.59
อ้วน+เตี้ย 1056 4.21
ไม่มีภาวะ 18290 72.83
456 273 1308 259 421 7283 จำนวนโรงเรียน 37