สพป.กรุงเทพมหานคร : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 24264 ค่าร้อยละ
ผอม 1224 5.04
เตี้ย 710 2.93
เริ่มอ้วน+อ้วน 3497 14.41
ผอม+เตี้ย 887 3.66
อ้วน+เตี้ย 1457 6.00
ไม่มีภาวะ 16489 67.96
504 293 1441 366 600 6796 จำนวนโรงเรียน 35