ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.35%
2.  สพป.ยะลา เขต 2 5.58%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.43%
4.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.03%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 3 4.28%
6.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.25%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 1 4.15%
8.  สพป.อุดรธานี เขต 1 3.78%
9.  สพป.ยะลา เขต 3 3.45%
10.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3.44%
11.  สพป.ภูเก็ต 3.43%
12.  สพป.ยะลา เขต 1 3.37%
13.  สพป.นราธิวาส เขต 2 3.20%
14.  สพป.นครพนม เขต 2 3.19%
15.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.17%
16.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.16%
17.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.13%
18.  สพป.สตูล 3.10%
19.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.09%
20.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.05%
21.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.95%
22.  สพป.เลย เขต 1 2.93%
23.  สพป.นนทบุรี เขต 2 2.91%
24.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.79%
25.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 2.74%
26.  สพป.ตราด 2.72%
27.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 2.63%
28.  สพป.ระยอง เขต 1 2.62%
29.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.60%
30.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.60%
31.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.59%
32.  สพป.น่าน เขต 1 2.58%
33.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.58%
34.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.53%
35.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.52%
36.  สพป.สระบุรี เขต 1 2.50%
37.  สพป.แพร่ เขต 1 2.50%
38.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2.50%
39.  สพป.น่าน เขต 2 2.49%
40.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.48%
41.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.44%
42.  สพป.สมุทรสาคร 2.43%
43.  สพป.สงขลา เขต 3 2.31%
44.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.27%
45.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2.27%
46.  สพป.ตาก เขต 2 2.24%
47.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 2.24%
48.  สพป.สงขลา เขต 1 2.21%
49.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.20%
50.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.19%
51.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.18%
52.  สพป.ปัตตานี เขต 1 2.17%
53.  สพป.ตรัง เขต 1 2.17%
54.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.15%
55.  สพป.ชลบุรี เขต 3 2.14%
56.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.14%
57.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2.12%
58.  สพป.นครปฐม เขต 1 2.11%
59.  สพป.สงขลา เขต 2 2.10%
60.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.10%
61.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.06%
62.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.05%
63.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2.04%
64.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.04%
65.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.02%
66.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.99%
67.  สพป.ราชบุรี เขต 2 1.99%
68.  สพป.พังงา 1.99%
69.  สพป.สกลนคร เขต 1 1.98%
70.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 1.94%
71.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1.93%
72.  สพป.นครพนม เขต 1 1.93%
73.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1.88%
74.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1.87%
75.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 1.87%
76.  สพป.สิงห์บุรี 1.84%
77.  สพป.สกลนคร เขต 2 1.83%
78.  สพป.ตรัง เขต 2 1.82%
79.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 1.82%
80.  สพป.ชุมพร เขต 1 1.82%
81.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1.81%
82.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 1.79%
83.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 1.79%
84.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1.77%
85.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1.77%
86.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1.76%
87.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 1.76%
88.  สพป.สุโขทัย เขต 2 1.75%
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.74%
90.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1.73%
91.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 1.72%
92.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1.72%
93.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1.71%
94.  สพป.ลำปาง เขต 2 1.70%
95.  สพป.สุโขทัย เขต 1 1.70%
96.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1.70%
97.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1.69%
98.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1.64%
99.  สพป.เชียงราย เขต 3 1.64%
100.  สพป.เชียงราย เขต 2 1.64%
101.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.64%
102.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1.63%
103.  สพป.ตาก เขต 1 1.62%
104.  สพป.ลำพูน เขต 1 1.61%
105.  สพป.หนองคาย เขต 1 1.60%
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2 1.59%
107.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.58%
108.  สพป.ลำพูน เขต 2 1.58%
109.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 1.56%
110.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1.54%
111.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 1.53%
112.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.52%
113.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.52%
114.  สพป.ชุมพร เขต 2 1.51%
115.  สพป.อ่างทอง 1.49%
116.  สพป.หนองคาย เขต 2 1.46%
117.  สพป.กระบี่ 1.44%
118.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1.43%
119.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1.43%
120.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 1.43%
121.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.43%
122.  สพป.จันทบุรี เขต 2 1.42%
123.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 1.41%
124.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.40%
125.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1.40%
126.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.39%
127.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.38%
128.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1.38%
129.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1.38%
130.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1.38%
131.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.38%
132.  สพป.ระนอง 1.38%
133.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1.36%
134.  สพป.มุกดาหาร 1.36%
135.  สพป.ลำปาง เขต 3 1.36%
136.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.36%
137.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1.33%
138.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.31%
139.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.31%
140.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 1.30%
141.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.29%
142.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.25%
143.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1.24%
144.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.23%
145.  สพป.พัทลุง เขต 1 1.23%
146.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.22%
147.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.21%
148.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1.20%
149.  สพป.พะเยา เขต 2 1.17%
150.  สพป.นครนายก 1.17%
151.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.16%
152.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.16%
153.  สพป.พะเยา เขต 1 1.16%
154.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 1.16%
155.  สพป.เลย เขต 3 1.15%
156.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 1.14%
157.  สพป.จันทบุรี เขต 1 1.12%
158.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.11%
159.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.10%
160.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 1.10%
161.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1.03%
162.  สพป.อำนาจเจริญ 1.03%
163.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.02%
164.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.01%
165.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.01%
166.  สพป.เลย เขต 2 1.00%
167.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.00%
168.  สพป.ราชบุรี เขต 1 0.94%
169.  สพป.ยโสธร เขต 2 0.93%
170.  สพป.สมุทรสงคราม 0.91%
171.  สพป.แพร่ เขต 2 0.87%
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 0.85%
173.  สพป.ระยอง เขต 2 0.85%
174.  สพป.ชลบุรี เขต 2 0.81%
175.  สพป.สระแก้ว เขต 1 0.81%
176.  สพป.ชัยนาท 0.81%
177.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.80%
178.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 0.72%
179.  สพป.นนทบุรี เขต 1 0.70%
180.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.61%
181.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0.61%
182.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.49%

Powered By www.thaieducation.net