ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 3 6.77%
2.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 6.51%
3.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.50%
4.  สพป.บึงกาฬ 5.96%
5.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.87%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 1 5.43%
7.  สพป.เลย เขต 1 5.38%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.35%
9.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.19%
10.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.18%
11.  สพป.ยะลา เขต 1 4.82%
12.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.58%
13.  สพป.อ่างทอง 4.58%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.46%
15.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 4.34%
16.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.08%
17.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.06%
18.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3.97%
19.  สพป.ตาก เขต 2 3.95%
20.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.80%
21.  สพป.ยะลา เขต 3 3.60%
22.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.57%
23.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.44%
24.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.35%
25.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.23%
26.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 3.14%
27.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.12%
28.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 3.12%
29.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3.08%
30.  สพป.สงขลา เขต 2 3.08%
31.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 3.04%
32.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.01%
33.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3.00%
34.  สพป.ชลบุรี เขต 3 2.99%
35.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2.99%
36.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.98%
37.  สพป.สตูล 2.98%
38.  สพป.แพร่ เขต 1 2.96%
39.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.94%
40.  สพป.นครพนม เขต 1 2.88%
41.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.86%
42.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.85%
43.  สพป.ตาก เขต 1 2.83%
44.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2.82%
45.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.80%
46.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.80%
47.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.80%
48.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.77%
49.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.75%
50.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.73%
51.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.71%
52.  สพป.ตรัง เขต 2 2.71%
53.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.69%
54.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.66%
55.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.65%
56.  สพป.เลย เขต 2 2.65%
57.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2.64%
58.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.64%
59.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.58%
60.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.57%
61.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.56%
62.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.52%
63.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.52%
64.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.49%
65.  สพป.มุกดาหาร 2.46%
66.  สพป.พังงา 2.43%
67.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2.42%
68.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.39%
69.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.38%
70.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.36%
71.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.34%
72.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.34%
73.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.33%
74.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.29%
75.  สพป.ระนอง 2.21%
76.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2.18%
77.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.17%
78.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.16%
79.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.13%
80.  สพป.พะเยา เขต 2 2.13%
81.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.12%
82.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.11%
83.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.11%
84.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.11%
85.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.10%
86.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.08%
87.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2.08%
88.  สพป.ปัตตานี เขต 3 2.02%
89.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.02%
90.  สพป.น่าน เขต 2 2.01%
91.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.00%
92.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.00%
93.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.00%
94.  สพป.ราชบุรี เขต 2 1.97%
95.  สพป.สมุทรสาคร 1.96%
96.  สพป.ลำปาง เขต 1 1.95%
97.  สพป.อำนาจเจริญ 1.93%
98.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.90%
99.  สพป.จันทบุรี เขต 1 1.87%
100.  สพป.ลำพูน เขต 2 1.84%
101.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1.84%
102.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.83%
103.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.81%
104.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.81%
105.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.80%
106.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.80%
107.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.80%
108.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1.78%
109.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.76%
110.  สพป.ชุมพร เขต 2 1.73%
111.  สพป.สงขลา เขต 3 1.73%
112.  สพป.กระบี่ 1.72%
113.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 1.70%
114.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1.66%
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.66%
116.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1.65%
117.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1.65%
118.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.61%
119.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.57%
120.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.52%
121.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.49%
122.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.46%
123.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.44%
124.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.41%
125.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.38%
126.  สพป.นครปฐม เขต 1 1.36%
127.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1.36%
128.  สพป.พะเยา เขต 1 1.36%
129.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1.33%
130.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.29%
131.  สพป.ชัยนาท 1.28%
132.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.27%
133.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1.11%
134.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.09%
135.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.06%
136.  สพป.สมุทรสงคราม 1.03%
137.  สพป.แพร่ เขต 2 0.95%
138.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 0.90%
139.  สพป.นครปฐม เขต 2 0.80%
140.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.79%
141.  สพป.นนทบุรี เขต 1 0.75%
142.  สพป.นครนายก 0.54%
143.  สพป.หนองคาย เขต 2 0.47%
144.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.47%
145.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 0.40%
146.  สพป.พัทลุง เขต 1 0.39%
147.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.37%

Powered By www.thaieducation.net