ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 7.57%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 3 5.97%
3.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.63%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 1 5.27%
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.24%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 3 5.15%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.00%
8.  สพป.ยะลา เขต 1 4.86%
9.  สพป.ยะลา เขต 3 4.85%
10.  สพป.นครพนม เขต 2 4.85%
11.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.11%
12.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.07%
13.  สพป.เลย เขต 1 3.95%
14.  สพป.ยะลา เขต 2 3.91%
15.  สพป.ตาก เขต 1 3.65%
16.  สพป.ตาก เขต 2 3.65%
17.  สพป.กระบี่ 3.62%
18.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.61%
19.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.52%
20.  สพป.ภูเก็ต 3.50%
21.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.49%
22.  สพป.สงขลา เขต 3 3.49%
23.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.48%
24.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.44%
25.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.37%
26.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.35%
27.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.35%
28.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.24%
29.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.18%
30.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.14%
31.  สพป.นครพนม เขต 1 3.13%
32.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.11%
33.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.09%
34.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.06%
35.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3.05%
36.  สพป.พะเยา เขต 2 3.05%
37.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.98%
38.  สพป.น่าน เขต 2 2.96%
39.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.95%
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 2.93%
41.  สพป.ตรัง เขต 2 2.90%
42.  สพป.อุดรธานี เขต 1 2.90%
43.  สพป.ระยอง เขต 1 2.87%
44.  สพป.ลพบุรี เขต 2 2.87%
45.  สพป.สระบุรี เขต 1 2.82%
46.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2.81%
47.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2.80%
48.  สพป.สิงห์บุรี 2.78%
49.  สพป.ตรัง เขต 1 2.76%
50.  สพป.ระนอง 2.76%
51.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2.72%
52.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.72%
53.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.72%
54.  สพป.ตราด 2.70%
55.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.69%
56.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.69%
57.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.68%
58.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.65%
59.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.65%
60.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.65%
61.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.64%
62.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.63%
63.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.61%
64.  สพป.เชียงราย เขต 3 2.59%
65.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.59%
66.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.57%
67.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.55%
68.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2.54%
69.  สพป.ลำปาง เขต 3 2.54%
70.  สพป.เลย เขต 3 2.54%
71.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2.49%
72.  สพป.น่าน เขต 1 2.49%
73.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.48%
74.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2.48%
75.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.47%
76.  สพป.สตูล 2.44%
77.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.42%
78.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.41%
79.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.39%
80.  สพป.แพร่ เขต 1 2.37%
81.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.34%
82.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.33%
83.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.29%
84.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.28%
85.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.28%
86.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.28%
87.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.27%
88.  สพป.ลำปาง เขต 2 2.25%
89.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.24%
90.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.24%
91.  สพป.มุกดาหาร 2.23%
92.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.22%
93.  สพป.พัทลุง เขต 2 2.22%
94.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.21%
95.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.21%
96.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.20%
97.  สพป.ราชบุรี เขต 1 2.20%
98.  สพป.สมุทรสาคร 2.20%
99.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.20%
100.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.20%
101.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.19%
102.  สพป.อุดรธานี เขต 4 2.18%
103.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.18%
104.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.16%
105.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.16%
106.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.15%
107.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2.15%
108.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.14%
109.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.14%
110.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.13%
111.  สพป.สุโขทัย เขต 1 2.12%
112.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 2.11%
113.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.09%
114.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.09%
115.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.08%
116.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.08%
117.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.08%
118.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.07%
119.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.06%
120.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.05%
121.  สพป.สงขลา เขต 2 2.04%
122.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.01%
123.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.01%
124.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.01%
125.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.00%
126.  สพป.ชุมพร เขต 1 1.99%
127.  สพป.พังงา 1.99%
128.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1.99%
129.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.97%
130.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1.97%
131.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1.97%
132.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.97%
133.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.97%
134.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.97%
135.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.96%
136.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 1.93%
137.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 1.92%
138.  สพป.สงขลา เขต 1 1.92%
139.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 1.91%
140.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.89%
141.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.86%
142.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1.85%
143.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.84%
144.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.83%
145.  สพป.นครนายก 1.81%
146.  สพป.เลย เขต 2 1.78%
147.  สพป.อำนาจเจริญ 1.77%
148.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.76%
149.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.75%
150.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.74%
151.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.72%
152.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1.66%
153.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1.62%
154.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.61%
155.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1.59%
156.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.59%
157.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.59%
158.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1.56%
159.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.55%
160.  สพป.ลำพูน เขต 1 1.55%
161.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.54%
162.  สพป.ลำพูน เขต 2 1.53%
163.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.53%
164.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.51%
165.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.49%
166.  สพป.พะเยา เขต 1 1.49%
167.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.48%
168.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.43%
169.  สพป.แพร่ เขต 2 1.24%
170.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.23%
171.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.21%
172.  สพป.ชัยนาท 1.20%
173.  สพป.อ่างทอง 1.18%
174.  สพป.พิจิตร เขต 1 1.15%
175.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.12%
176.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.10%
177.  สพป.ระยอง เขต 2 1.10%
178.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 0.96%
179.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.88%
180.  สพป.นนทบุรี เขต 1 0.86%
181.  สพป.สมุทรสงคราม 0.83%
182.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0.81%
183.  สพป.บึงกาฬ 0.00%

Powered By www.thaieducation.net