ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2 1 50.00%
2.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 1 50.00%
3.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11 4 36.36%
4.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 37 11 29.73%
5.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297 75 25.25%
6.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 3 25.00%
7.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207 49 23.67%
8.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36 8 22.22%
9.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358 78 21.79%
10.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45 9 20.00%
11.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20 4 20.00%
12.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22 4 18.18%
13.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177 32 18.08%
14.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 212 37 17.45%
15.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29 5 17.24%
16.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166 28 16.87%
17.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6 1 16.67%
18.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150 25 16.67%
19.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149 24 16.11%
20.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 33 5 15.15%
21.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100 15 15.00%
22.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352 52 14.77%
23.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 89 13 14.61%
24.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 28 4 14.29%
25.  โรงเรียนบ้านนาคู 229 32 13.97%
26.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53 7 13.21%
27.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133 17 12.78%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81 10 12.35%
29.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 122 15 12.30%
30.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99 12 12.12%
31.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25 3 12.00%
32.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 151 18 11.92%
33.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101 12 11.88%
34.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141 16 11.35%
35.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53 6 11.32%
36.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53 6 11.32%
37.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127 14 11.02%
38.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95 10 10.53%
39.  โรงเรียนบ้านนาวี 106 11 10.38%
40.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242 25 10.33%
41.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80 8 10.00%
42.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 83 8 9.64%
43.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 97 9 9.28%
44.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88 8 9.09%
45.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22 2 9.09%
46.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89 8 8.99%
47.  โรงเรียนบ้านวังมน 67 6 8.96%
48.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 112 10 8.93%
49.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69 6 8.70%
50.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 2 8.70%
51.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 150 13 8.67%
52.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 59 5 8.47%
53.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 179 15 8.38%
54.  โรงเรียนนางามวิทยา 179 15 8.38%
55.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60 5 8.33%
56.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48 4 8.33%
57.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62 5 8.06%
58.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63 5 7.94%
59.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1388 108 7.78%
60.  โรงเรียนบ้านนาบอน 348 27 7.76%
61.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65 5 7.69%
62.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 148 11 7.43%
63.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54 4 7.41%
64.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41 3 7.32%
65.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41 3 7.32%
66.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55 4 7.27%
67.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353 25 7.08%
68.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72 5 6.94%
69.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 87 6 6.90%
70.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87 6 6.90%
71.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103 7 6.80%
72.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106 7 6.60%
73.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 76 5 6.58%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214 14 6.54%
75.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 138 9 6.52%
76.  โรงเรียนนาทันวิทยา 108 7 6.48%
77.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93 6 6.45%
78.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62 4 6.45%
79.  โรงเรียนบ้านกกตาล 78 5 6.41%
80.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 111 7 6.31%
81.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 80 5 6.25%
82.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32 2 6.25%
83.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130 8 6.15%
84.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463 28 6.05%
85.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 101 6 5.94%
86.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 118 7 5.93%
87.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 296 17 5.74%
88.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35 2 5.71%
89.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 39 2 5.13%
90.  โรงเรียนบ้านดงหมู 137 7 5.11%
91.  โรงเรียนบ้านชาด 236 12 5.08%
92.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99 5 5.05%
93.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99 5 5.05%
94.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81 4 4.94%
95.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109 5 4.59%
96.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88 4 4.55%
97.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 156 7 4.49%
98.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 201 9 4.48%
99.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 275 12 4.36%
100.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 93 4 4.30%
101.  โรงเรียนโคกนาดี 120 5 4.17%
102.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24 1 4.17%
103.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24 1 4.17%
104.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646 68 4.13%
105.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97 4 4.12%
106.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73 3 4.11%
107.  โรงเรียนหนองบัวใน 174 7 4.02%
108.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100 4 4.00%
109.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 100 4 4.00%
110.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126 5 3.97%
111.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76 3 3.95%
112.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53 2 3.77%
113.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141 5 3.55%
114.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86 3 3.49%
115.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87 3 3.45%
116.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 354 12 3.39%
117.  โรงเรียนบ้านจาน 59 2 3.39%
118.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 120 4 3.33%
119.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 30 1 3.33%
120.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123 4 3.25%
121.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 124 4 3.23%
122.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 98 3 3.06%
123.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33 1 3.03%
124.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33 1 3.03%
125.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33 1 3.03%
126.  โรงเรียนนาขามวิทยา 277 8 2.89%
127.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 70 2 2.86%
128.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 37 1 2.70%
129.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 309 8 2.59%
130.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41 1 2.44%
131.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291 7 2.41%
132.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254 6 2.36%
133.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 260 6 2.31%
134.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218 5 2.29%
135.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132 3 2.27%
136.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176 4 2.27%
137.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44 1 2.27%
138.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 45 1 2.22%
139.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91 2 2.20%
140.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 137 3 2.19%
141.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92 2 2.17%
142.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46 1 2.17%
143.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47 1 2.13%
144.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 156 3 1.92%
145.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52 1 1.92%
146.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54 1 1.85%
147.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111 2 1.80%
148.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172 3 1.74%
149.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116 2 1.72%
150.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116 2 1.72%
151.  โรงเรียนหนองโพนสูง 63 1 1.59%
152.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63 1 1.59%
153.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134 2 1.49%
154.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 67 1 1.49%
155.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140 2 1.43%
156.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73 1 1.37%
157.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 245 3 1.22%
158.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82 1 1.22%
159.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166 2 1.20%
160.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 95 1 1.05%
161.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197 2 1.02%
162.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100 1 1.00%
163.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206 2 0.97%
164.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230 2 0.87%
165.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 159 1 0.63%
166.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40 0 0.00%
167.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66 0 0.00%
168.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38 0 0.00%
169.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62 0 0.00%
170.  โรงเรียนหนองบัวนอก 56 0 0.00%
171.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46 0 0.00%
172.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 240 0 0.00%
173.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45 0 0.00%
174.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56 0 0.00%
175.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80 0 0.00%
176.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 21 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านกลาง 108 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านคุย 253 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านดงมัน 32 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านนาทัน 28 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 48 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 100 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 20 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 239 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net