ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45 19 42.22%
2.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9 3 33.33%
3.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136 43 31.62%
4.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82 23 28.05%
5.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58 15 25.86%
6.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4 1 25.00%
7.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65 16 24.62%
8.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82 20 24.39%
9.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 37 9 24.32%
10.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51 10 19.61%
11.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194 38 19.59%
12.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31 6 19.35%
13.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104 20 19.23%
14.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242 45 18.60%
15.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128 22 17.19%
16.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181 31 17.13%
17.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18 3 16.67%
18.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79 13 16.46%
19.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161 26 16.15%
20.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162 26 16.05%
21.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32 5 15.63%
22.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218 34 15.60%
23.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 92 14 15.22%
24.  โรงเรียนบ้านคำแคน 40 6 15.00%
25.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27 4 14.81%
26.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21 3 14.29%
27.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64 9 14.06%
28.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89 12 13.48%
29.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111 14 12.61%
30.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96 12 12.50%
31.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138 17 12.32%
32.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170 19 11.18%
33.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74 8 10.81%
34.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170 18 10.59%
35.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38 4 10.53%
36.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380 38 10.00%
37.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60 6 10.00%
38.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61 6 9.84%
39.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83 8 9.64%
40.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104 10 9.62%
41.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42 4 9.52%
42.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95 9 9.47%
43.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107 10 9.35%
44.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196 18 9.18%
45.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89 8 8.99%
46.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134 12 8.96%
47.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45 4 8.89%
48.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102 9 8.82%
49.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115 10 8.70%
50.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138 12 8.70%
51.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59 5 8.47%
52.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168 14 8.33%
53.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246 20 8.13%
54.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99 8 8.08%
55.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38 3 7.89%
56.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103 8 7.77%
57.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66 5 7.58%
58.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53 4 7.55%
59.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310 23 7.42%
60.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27 2 7.41%
61.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95 7 7.37%
62.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41 3 7.32%
63.  โรงเรียนดงบังวิทยา 110 8 7.27%
64.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42 3 7.14%
65.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14 1 7.14%
66.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58 4 6.90%
67.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102 7 6.86%
68.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 15 1 6.67%
69.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165 11 6.67%
70.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123 8 6.50%
71.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108 7 6.48%
72.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93 6 6.45%
73.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140 9 6.43%
74.  โรงเรียนนาบงวิทยา 126 8 6.35%
75.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192 12 6.25%
76.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48 3 6.25%
77.  โรงเรียนคำขามวิทยา 98 6 6.12%
78.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103 6 5.83%
79.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120 7 5.83%
80.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155 9 5.81%
81.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123 7 5.69%
82.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53 3 5.66%
83.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162 9 5.56%
84.  โรงเรียนยางคำวิทยา 72 4 5.56%
85.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007 55 5.46%
86.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93 5 5.38%
87.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213 11 5.16%
88.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97 5 5.15%
89.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41 2 4.88%
90.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82 4 4.88%
91.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83 4 4.82%
92.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105 5 4.76%
93.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106 5 4.72%
94.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130 6 4.62%
95.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87 4 4.60%
96.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91 4 4.40%
97.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159 7 4.40%
98.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114 5 4.39%
99.  โรงเรียนหนองบัวชุม 47 2 4.26%
100.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71 3 4.23%
101.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189 8 4.23%
102.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146 6 4.11%
103.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74 3 4.05%
104.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74 3 4.05%
105.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78 3 3.85%
106.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104 4 3.85%
107.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130 5 3.85%
108.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53 2 3.77%
109.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53 2 3.77%
110.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110 4 3.64%
111.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114 4 3.51%
112.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114 4 3.51%
113.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87 3 3.45%
114.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87 3 3.45%
115.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59 2 3.39%
116.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148 5 3.38%
117.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61 2 3.28%
118.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67 2 2.99%
119.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101 3 2.97%
120.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68 2 2.94%
121.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144 4 2.78%
122.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36 1 2.78%
123.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72 2 2.78%
124.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73 2 2.74%
125.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39 1 2.56%
126.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118 3 2.54%
127.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159 4 2.52%
128.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121 3 2.48%
129.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202 5 2.48%
130.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41 1 2.44%
131.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85 2 2.35%
132.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44 1 2.27%
133.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193 4 2.07%
134.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55 1 1.82%
135.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170 3 1.76%
136.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176 3 1.70%
137.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60 1 1.67%
138.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193 3 1.55%
139.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77 1 1.30%
140.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84 1 1.19%
141.  โรงเรียนคำโองวิทยา 87 1 1.15%
142.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112 1 0.89%
143.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239 2 0.84%
144.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33 0 0.00%
145.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37 0 0.00%
146.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124 0 0.00%
147.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62 0 0.00%
148.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95 0 0.00%
149.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80 0 0.00%
150.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50 0 0.00%
151.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40 0 0.00%
153.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48 0 0.00%
158.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59 0 0.00%
159.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70 0 0.00%
160.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55 0 0.00%
161.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78 0 0.00%
162.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4 0 0.00%
163.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37 0 0.00%
164.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7 0 0.00%
165.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net