ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 2 100.00%
2.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 1 33.33%
3.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 1 33.33%
4.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 6 28.57%
5.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16 4 25.00%
6.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 7 18.92%
7.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 14 17.07%
8.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90 14 15.56%
9.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 9 15.25%
10.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 5 15.15%
11.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121 18 14.88%
12.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 9 13.64%
13.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 9 13.64%
14.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 4 13.33%
15.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 12 13.19%
16.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102 13 12.75%
17.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 9 12.50%
18.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 24 12.12%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 7 11.86%
20.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 7 11.67%
21.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 6 11.54%
22.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 9 10.84%
23.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 17 10.83%
24.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 3 10.71%
25.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 13 10.57%
26.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 8 10.26%
27.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 9 10.00%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 13 9.77%
29.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93 9 9.68%
30.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149 14 9.40%
31.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 10 9.26%
32.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 14 8.75%
33.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
34.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 8 8.70%
35.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 7 8.64%
36.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 13 8.44%
37.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 4 8.16%
38.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 8 8.08%
39.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 8 8.00%
40.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 155 7.92%
41.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 9 7.76%
42.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 3 7.69%
43.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 8 7.34%
44.  โรงเรียนนาจำปา 223 16 7.17%
45.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 3 7.14%
46.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 8 7.08%
47.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 5 7.04%
48.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 9 7.03%
49.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187 13 6.95%
50.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145 10 6.90%
51.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29 2 6.90%
52.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 7 6.73%
53.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76 5 6.58%
54.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109 7 6.42%
55.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 4 6.35%
56.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 3 6.25%
57.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 2 6.25%
58.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81 5 6.17%
59.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365 22 6.03%
60.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 6 5.94%
61.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 3 5.88%
62.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 4 5.88%
63.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225 13 5.78%
64.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 8 5.76%
65.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70 4 5.71%
66.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 3 5.66%
67.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36 2 5.56%
68.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 8 5.52%
69.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 6 5.45%
70.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 1 5.26%
71.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 6 5.22%
72.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 5 5.15%
73.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 13 5.06%
74.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 4 5.00%
75.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 2 4.88%
76.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 6 4.88%
77.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
78.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105 5 4.76%
79.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216 10 4.63%
80.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 3 4.62%
81.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 4 4.60%
82.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 5 4.55%
83.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 4 4.49%
84.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427 19 4.45%
85.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 5 4.35%
86.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 6 4.35%
87.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 1 4.35%
88.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139 6 4.32%
89.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119 5 4.20%
90.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49 2 4.08%
91.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 10 4.03%
92.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 4 4.00%
93.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50 2 4.00%
94.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 7 3.80%
95.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80 3 3.75%
96.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 6 3.70%
97.  โรงเรียนนาโกวิทยา 109 4 3.67%
98.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 9 3.56%
99.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 2 3.39%
100.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179 6 3.35%
101.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 2 3.28%
102.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244 8 3.28%
103.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 6 3.24%
104.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 2 3.17%
105.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 1 3.13%
106.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 4 3.08%
107.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 3 3.06%
108.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167 5 2.99%
109.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622 18 2.89%
110.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111 3 2.70%
111.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 3 2.52%
112.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80 2 2.50%
113.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 2 2.50%
114.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 2 2.41%
115.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 2 2.38%
116.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85 2 2.35%
117.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 1 2.33%
118.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 1 2.33%
119.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 6 2.31%
120.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
121.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 2 2.11%
122.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95 2 2.11%
123.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 1 1.96%
124.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 28 1.78%
125.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116 2 1.72%
126.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 2 1.68%
127.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 2 1.67%
128.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
129.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 1 1.52%
130.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209 3 1.44%
131.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 1 1.28%
132.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81 1 1.23%
133.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 1 1.22%
134.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 1 1.14%
135.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95 1 1.05%
136.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 2 1.03%
137.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 1 0.92%
138.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 1 0.70%
139.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
140.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
141.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
142.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
143.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
144.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
145.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
146.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%
147.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120 0 0.00%
153.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
154.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
155.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
156.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
157.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
158.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50 0 0.00%
159.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53 0 0.00%
160.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
161.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 0 0.00%
162.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 0 0.00%
163.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 0 0.00%
164.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92 0 0.00%
165.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 0 0.00%
166.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
167.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
169.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
171.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
172.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
173.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net