ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 19 28.79%
2.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 17 27.87%
3.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 23 27.71%
4.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 4 23.53%
5.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 9 23.08%
6.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 4 19.05%
7.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 12 19.05%
8.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 21 18.75%
9.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 9 18.75%
10.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 94 17 18.09%
11.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 16 17.39%
12.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 9 15.52%
13.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123 19 15.45%
14.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 158 24 15.19%
15.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 12 14.46%
16.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 15 14.42%
17.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7 1 14.29%
18.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 49 7 14.29%
19.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 9 14.06%
20.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151 20 13.25%
21.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 8 13.11%
22.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 4 12.90%
23.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 9 12.68%
24.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 159 20 12.58%
25.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 10 12.50%
26.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 20 12.50%
27.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 24 12.12%
28.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 8 12.12%
29.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 6 12.00%
30.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 10 11.90%
31.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 4 11.76%
32.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 2 11.11%
33.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 10 10.87%
34.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 10 10.75%
35.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28 3 10.71%
36.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 8 10.67%
37.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 20 10.53%
38.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 124 13 10.48%
39.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 69 7 10.14%
40.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 1 10.00%
41.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 5 10.00%
42.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 8 9.64%
43.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 10 9.62%
44.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 11 9.57%
45.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 5 9.43%
46.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 10 9.43%
47.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 8 9.30%
48.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 23 8.88%
49.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 3 8.82%
50.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
51.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 11 8.59%
52.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 48 4 8.33%
53.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 5 8.20%
54.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 147 12 8.16%
55.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 7 7.95%
56.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 155 7.92%
57.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 1 7.69%
58.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 40 3 7.50%
59.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 6 7.50%
60.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 68 5 7.35%
61.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110 8 7.27%
62.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 113 7.19%
63.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 2 7.14%
64.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 6 6.98%
65.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 116 8 6.90%
66.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 163 11 6.75%
67.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 3 6.67%
68.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 197 13 6.60%
69.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 6 6.52%
70.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 127 8 6.30%
71.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 6 6.12%
72.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 7 6.03%
73.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 8 6.02%
74.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 3 6.00%
75.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100 6 6.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่างาม 34 2 5.88%
77.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 3 5.88%
78.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 409 24 5.87%
79.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 2 5.56%
80.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 2 5.41%
81.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 223 12 5.38%
82.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 6 5.22%
83.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 4 5.19%
84.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 6 5.17%
85.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 5 5.00%
86.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 245 12 4.90%
87.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 3 4.84%
88.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 4 4.82%
89.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 12 4.74%
90.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 3 4.62%
91.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 65 3 4.62%
92.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 132 6 4.55%
93.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 1 4.55%
94.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 88 4 4.55%
95.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 258 11 4.26%
96.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 215 9 4.19%
97.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 6 4.17%
98.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 6 3.90%
99.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103 4 3.88%
100.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 5 3.85%
101.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 4 3.85%
102.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 4 3.67%
103.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 9 3.66%
104.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 4 3.64%
105.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
106.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 4 3.64%
107.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 4 3.57%
108.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 57 2 3.51%
109.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 144 5 3.47%
110.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89 3 3.37%
111.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 3 3.30%
112.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
113.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 1 3.13%
114.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 615 19 3.09%
115.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 172 5 2.91%
116.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 3 2.91%
117.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 6 2.86%
118.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 176 5 2.84%
119.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 2 2.82%
120.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 5 2.70%
121.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 3 2.68%
122.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 3 2.65%
123.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 120 3 2.50%
124.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 121 3 2.48%
125.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 1 2.44%
126.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 82 2 2.44%
127.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 3 2.40%
128.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 1 2.33%
129.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 1 2.33%
130.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 4 2.16%
131.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 2 2.15%
132.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 97 2 2.06%
133.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 1 1.92%
134.  โรงเรียนนาจำปา 225 4 1.78%
135.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 60 1 1.67%
136.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 183 3 1.64%
137.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
138.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 128 2 1.56%
139.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 2 1.42%
140.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 1 1.28%
141.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 1 1.25%
142.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 1 1.22%
143.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 1 0.99%
144.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 1 0.83%
145.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
150.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
151.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
152.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
153.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
154.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 0 0.00%
155.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 0 0.00%
156.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
157.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
158.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 26 0 0.00%
159.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
160.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 106 0 0.00%
161.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 0 0.00%
162.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
163.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
164.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 0 0.00%
165.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
166.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
167.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 0 0.00%
168.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
169.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
170.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 99 0 0.00%
171.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
172.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
173.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net