ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 6 75.00%
2.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 8 66.67%
3.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 19 32.20%
4.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 27 31.76%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 18 30.00%
6.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 34 29.06%
7.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 37 26.62%
8.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 11 17.46%
9.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 4 17.39%
10.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 21 15.67%
11.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 14 15.56%
12.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 10 15.15%
13.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 15 14.29%
14.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 16 13.79%
15.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 28 13.59%
16.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 4 13.33%
17.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 14 12.61%
18.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 3 12.50%
19.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 4 12.50%
20.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 10 12.35%
21.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163 20 12.27%
22.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 4 12.12%
23.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 8 12.12%
24.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 3 12.00%
25.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 15 11.63%
26.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 11 11.34%
27.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 9 11.11%
28.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 1 11.11%
29.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 12 11.11%
30.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 4 11.11%
31.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 13 10.57%
32.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 2 10.53%
33.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 10 10.20%
34.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49 5 10.20%
35.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 7 10.14%
36.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 15 9.55%
37.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 10 9.26%
38.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 6 9.23%
39.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 6 9.23%
40.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 8 8.79%
41.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 19 8.76%
42.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 9 8.57%
43.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 8 8.51%
44.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 9 8.41%
45.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 2 8.33%
46.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 10 8.33%
47.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 1 8.33%
48.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 4 8.00%
49.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 4 8.00%
50.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 5 7.94%
51.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 8 7.84%
52.  โรงเรียนบ้านท่างาม 52 4 7.69%
53.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 2 7.69%
54.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 151 7.68%
55.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 9 7.63%
56.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 7 7.22%
57.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 6 6.90%
58.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 2 6.90%
59.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104 7 6.73%
60.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 5 6.67%
61.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 7 6.67%
62.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 9 6.52%
63.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261 17 6.51%
64.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 2 6.45%
65.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 4 6.35%
66.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 14 6.06%
67.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268 15 5.60%
68.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 3 5.56%
69.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 4 5.48%
70.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
71.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 6 5.36%
72.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469 25 5.33%
73.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 6 5.26%
74.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 3 5.26%
75.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 6 5.26%
76.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 12 5.15%
77.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100 5 5.00%
78.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 7 5.00%
79.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370 18 4.86%
80.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 3 4.62%
81.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 30 4.58%
82.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 5 4.50%
83.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 4 4.49%
84.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 3 4.48%
85.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 5 4.42%
86.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 7 4.32%
87.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 4 4.26%
88.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 4 4.26%
89.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 5 4.24%
90.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 4 4.21%
91.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 5 4.20%
92.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 2 4.17%
93.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170 7 4.12%
94.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 2 3.92%
95.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 5 3.91%
96.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 64 3.83%
97.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27 1 3.70%
98.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
99.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 3 3.61%
100.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 4 3.42%
101.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 5 3.14%
102.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 4 3.13%
103.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 7 3.02%
104.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 2 2.94%
105.  โรงเรียนนาจำปา 242 7 2.89%
106.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 6 2.78%
107.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 4 2.65%
108.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 6 2.63%
109.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 3 2.56%
110.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 3 2.52%
111.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160 4 2.50%
112.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 2 2.50%
113.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 2 2.50%
114.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 81 2 2.47%
115.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 3 2.42%
116.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 2 2.38%
117.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 3 2.36%
118.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 1 2.33%
119.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 3 2.33%
120.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 2 2.27%
121.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 2 2.25%
122.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 2 2.22%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 3 2.17%
124.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 1 2.17%
125.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 2 2.15%
126.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 1 2.08%
127.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 1 2.04%
128.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 1 2.00%
129.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 1 2.00%
130.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 1 1.92%
131.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105 2 1.90%
132.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 1 1.82%
133.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 3 1.78%
134.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 1 1.75%
135.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 1 1.67%
136.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 1 1.56%
137.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 2 1.55%
138.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 1 1.49%
139.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273 3 1.10%
140.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 1 1.05%
141.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 1 0.93%
142.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116 1 0.86%
143.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 2 0.74%
144.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 1 0.54%
145.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%
146.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 0 0.00%
147.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 0 0.00%
148.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
149.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 0 0.00%
150.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
151.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 0 0.00%
152.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 0 0.00%
153.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
154.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 0 0.00%
155.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 0 0.00%
156.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 0 0.00%
157.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
158.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108 0 0.00%
159.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40 0 0.00%
160.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
161.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66 0 0.00%
164.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 0 0.00%
165.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
166.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39 0 0.00%
167.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
168.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
169.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 0 0.00%
170.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
171.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
172.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
173.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net