ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 9 75.00%
2.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 27 31.76%
3.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 60 19 31.67%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 18 30.00%
5.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 34 29.06%
6.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 37 26.62%
7.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 91 22 24.18%
8.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 5 20.83%
9.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 12 19.05%
10.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 19 18.10%
11.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 4 17.39%
12.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 5 16.67%
13.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 21 15.67%
14.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 18 15.52%
15.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 164 25 15.24%
16.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 19 15.20%
17.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 10 15.15%
18.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 100 15 15.00%
19.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 12 14.81%
20.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 16 14.41%
21.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 15 14.29%
22.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 28 13.59%
23.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 11 13.58%
24.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 18 13.04%
25.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 47 6 12.77%
26.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 8 1 12.50%
27.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 2 12.50%
28.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 12 12.24%
29.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 3 12.00%
30.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 26 11.98%
31.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 109 13 11.93%
32.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 119 14 11.76%
33.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 15 11.63%
34.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 3 11.54%
35.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 1 11.11%
36.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 17 10.83%
37.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 7 10.77%
38.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 7 10.45%
39.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 11 10.28%
40.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 5 10.00%
41.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 7 9.59%
42.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 9 9.57%
43.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 6 9.52%
44.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 3 9.38%
45.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 9 9.28%
46.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 15 9.26%
47.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 6 9.23%
48.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 8 9.20%
49.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 3 9.09%
50.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 8 8.89%
51.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 8 8.79%
52.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 6 8.70%
53.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 2 8.33%
54.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 3 8.33%
55.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 1 8.33%
56.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 5 7.94%
57.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 156 7.93%
58.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 2 7.69%
59.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 118 9 7.63%
60.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 9 7.63%
61.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 17 7.36%
62.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 19 7.22%
63.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 8 7.21%
64.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 8 7.14%
65.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 4 7.02%
66.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 101 7 6.93%
67.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 8 6.78%
68.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 5 6.67%
69.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 15 6.47%
70.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 2 6.45%
71.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 269 17 6.32%
72.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 7 6.31%
73.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 4 6.06%
74.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 3 6.00%
75.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 461 27 5.86%
76.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 6 5.71%
77.  โรงเรียนบ้านท่างาม 53 3 5.66%
78.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 5 5.62%
79.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 3 5.56%
80.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 7 5.51%
81.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
82.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 5 5.32%
83.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 1 5.26%
84.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 6 5.26%
85.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 6 5.26%
86.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 34 5.19%
87.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 12 5.15%
88.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 175 9 5.14%
89.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 7 5.00%
90.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 3 5.00%
91.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 2 4.65%
92.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 389 18 4.63%
93.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 3 4.62%
94.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 75 4.49%
95.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 5 4.42%
96.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 3 4.41%
97.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 5 4.27%
98.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 4 4.26%
99.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 4 4.21%
100.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 5 4.20%
101.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 2 4.00%
102.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 101 4 3.96%
103.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 9 3.95%
104.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 2 3.92%
105.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 5 3.91%
106.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 5 3.91%
107.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 2 3.85%
108.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 107 4 3.74%
109.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
110.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 3 3.61%
111.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 1 3.45%
112.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 4 3.42%
113.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 4 3.36%
114.  โรงเรียนนาจำปา 242 8 3.31%
115.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 3 3.23%
116.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 5 2.96%
117.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 6 2.78%
118.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 4 2.65%
119.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 2 2.50%
120.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 2 2.50%
121.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 4 2.48%
122.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 2 2.44%
123.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 3 2.42%
124.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 2 2.38%
125.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 1 2.33%
126.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 2 2.27%
127.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 2 2.25%
128.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 3 2.17%
129.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 1 2.17%
130.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 1 2.08%
131.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 1 2.08%
132.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 1 2.04%
133.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 1 2.00%
134.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 1 1.92%
135.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 2 1.87%
136.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 1 1.82%
137.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 1 1.75%
138.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 1 1.56%
139.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 2 1.55%
140.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 2 1.55%
141.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 1 1.49%
142.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 4 1.49%
143.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 276 4 1.45%
144.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 1 1.05%
145.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 1 0.93%
146.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 1 0.86%
147.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 1 0.68%
148.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 1 0.63%
149.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 1 0.54%
150.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
151.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 0 0.00%
152.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 0 0.00%
153.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 0 0.00%
154.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
155.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
156.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 0 0.00%
157.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 0 0.00%
158.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
159.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 106 0 0.00%
160.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 0 0.00%
163.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
164.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 41 0 0.00%
165.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 0 0.00%
166.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
167.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
168.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
169.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
170.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 0 0.00%
171.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
173.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net