ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 71 62.83%
2.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 6 2 33.33%
3.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 34 28.81%
4.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 24 23.53%
5.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 141 33 23.40%
6.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 2 22.22%
7.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58 12 20.69%
8.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 18 20.00%
9.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 11 18.64%
10.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 15 18.52%
11.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 15 18.29%
12.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 22 4 18.18%
13.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 13 18.06%
14.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 51 9 17.65%
15.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 69 11 15.94%
16.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 15 15.46%
17.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 20 15.38%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 21 15.33%
19.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 10 15.15%
20.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 15 14.42%
21.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 1 14.29%
22.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 15 14.15%
23.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 6 13.64%
24.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 6 13.64%
25.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 6 13.64%
26.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 4 13.33%
27.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 2 13.33%
28.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 16 13.01%
29.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 14 12.96%
30.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 2 12.50%
31.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 25 12.50%
32.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 3 12.00%
33.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 176 21 11.93%
34.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 12 11.76%
35.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 3 11.54%
36.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 113 13 11.50%
37.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 30 10.91%
38.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 25 10.82%
39.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 5 10.20%
40.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 11 10.09%
41.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 12 9.92%
42.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 3 9.38%
43.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 9 9.28%
44.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 8 9.20%
45.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 5 9.09%
46.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 99 9 9.09%
47.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 654 59 9.02%
48.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 4 8.89%
49.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 8 8.89%
50.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 14 8.75%
51.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 116 10 8.62%
52.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 93 8 8.60%
53.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 1 8.33%
54.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 5 7.58%
55.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 464 35 7.54%
56.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 148 7.53%
57.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 6 7.50%
58.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 272 20 7.35%
59.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 5 7.35%
60.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 19 7.22%
61.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 43 3 6.98%
62.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 9 6.82%
63.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 5 6.76%
64.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 7 6.60%
65.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 3 6.38%
66.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 7 6.31%
67.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 10 6.29%
68.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 8 6.25%
69.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 4 6.25%
70.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 3 6.25%
71.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 4 6.25%
72.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 7 5.93%
73.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 10 5.92%
74.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 2 5.88%
75.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 3 5.77%
76.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 13 5.68%
77.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 18 1 5.56%
78.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 6 5.56%
79.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 3 5.56%
80.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 3 5.56%
81.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 6 5.41%
82.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 1 5.26%
83.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 1 5.26%
84.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 6 5.26%
85.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 3 5.00%
86.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 7 4.93%
87.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 3 4.84%
88.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
89.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 10 4.59%
90.  โรงเรียนนาจำปา 244 11 4.51%
91.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 5 4.35%
92.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 5 4.31%
93.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 10 4.29%
94.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 4 4.26%
95.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 3 4.23%
96.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 119 5 4.20%
97.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 2 4.08%
98.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 6 4.00%
99.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 1 4.00%
100.  โรงเรียนภูปอวิทยา 26 1 3.85%
101.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 6 3.64%
102.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1664 60 3.61%
103.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 2 3.57%
104.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 28 1 3.57%
105.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 4 3.51%
106.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 1 3.45%
107.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 4 3.31%
108.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 1 3.23%
109.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 63 2 3.17%
110.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 5 3.09%
111.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 7 3.06%
112.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 3 2.94%
113.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 3 2.73%
114.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
115.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 1 2.70%
116.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 1 2.63%
117.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 2 2.56%
118.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 78 2 2.56%
119.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 2 2.50%
120.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 4 2.48%
121.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 41 1 2.44%
122.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 3 2.42%
123.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 2 2.38%
124.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 2 2.38%
125.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 9 2.34%
126.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 2 2.27%
127.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 90 2 2.22%
128.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 2 2.17%
129.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
130.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 94 2 2.13%
131.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 1 2.04%
132.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 2 2.04%
133.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 2 1.87%
134.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 2 1.85%
135.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 2 1.79%
136.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 2 1.64%
137.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 122 2 1.64%
138.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 187 3 1.60%
139.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 2 1.52%
140.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 3 1.39%
141.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 75 1 1.33%
142.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 2 1.32%
143.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 1 1.20%
144.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
145.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 105 1 0.95%
146.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 1 0.76%
147.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 2 0.75%
148.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
149.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 0 0.00%
150.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
151.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
152.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
153.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
154.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
155.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
156.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 0 0.00%
157.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 0 0.00%
158.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 0 0.00%
159.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
160.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 102 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 94 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
163.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
164.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
165.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
166.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 0 0.00%
167.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 0 0.00%
168.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 0 0.00%
169.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
170.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
172.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net