ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85 35 41.18%
2.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90 22 24.44%
3.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84 18 21.43%
4.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117 23 19.66%
5.  โรงเรียนวัดเขากลาย 129 24 18.60%
6.  โรงเรียนวัดวังขรี 46 8 17.39%
7.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144 23 15.97%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258 41 15.89%
9.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178 28 15.73%
10.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211 32 15.17%
11.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70 10 14.29%
12.  โรงเรียนบ้านปลายเส 127 18 14.17%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119 16 13.45%
14.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106 14 13.21%
15.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115 15 13.04%
16.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23 3 13.04%
17.  โรงเรียนวัดวังหิน 138 18 13.04%
18.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24 3 12.50%
19.  โรงเรียนบ้านนาพา 117 14 11.97%
20.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414 48 11.59%
21.  โรงเรียนบ้านควนตม 26 3 11.54%
22.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90 10 11.11%
23.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103 11 10.68%
24.  โรงเรียนบ้านจำปา 131 13 9.92%
25.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152 14 9.21%
26.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502 46 9.16%
27.  โรงเรียนบ้านวังหิน 77 7 9.09%
28.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281 25 8.90%
29.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338 30 8.88%
30.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181 16 8.84%
31.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91 8 8.79%
32.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229 20 8.73%
33.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46 4 8.70%
34.  โรงเรียนวัดหนองดี 174 15 8.62%
35.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105 9 8.57%
36.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203 17 8.37%
37.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396 33 8.33%
38.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97 8 8.25%
39.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123 10 8.13%
40.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209 17 8.13%
41.  โรงเรียนวัดควนกอ 124 10 8.06%
42.  โรงเรียนบ้านคลองงา 124 10 8.06%
43.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236 19 8.05%
44.  โรงเรียนวัดควนส้าน 175 14 8.00%
45.  โรงเรียนวัดควนสูง 164 13 7.93%
46.  โรงเรียนวัดควนยูง 101 8 7.92%
47.  โรงเรียนบ้านนา 180 14 7.78%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507 39 7.69%
49.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275 21 7.64%
50.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564 43 7.62%
51.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276 21 7.61%
52.  โรงเรียนบ้านบนควน 226 17 7.52%
53.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67 5 7.46%
54.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121 9 7.44%
55.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81 6 7.41%
56.  โรงเรียนวัดลำนาว 871 64 7.35%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151 11 7.28%
58.  โรงเรียนบ้านบางรูป 196 14 7.14%
59.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141 10 7.09%
60.  โรงเรียนวัดศิลาราย 128 9 7.03%
61.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129 9 6.98%
62.  โรงเรียนวัดควนยูง 74 5 6.76%
63.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293 19 6.48%
64.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158 10 6.33%
65.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111 7 6.31%
66.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350 22 6.29%
67.  โรงเรียนบ้านควน 65 4 6.15%
68.  โรงเรียนบ้านวังยวน 314 19 6.05%
69.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332 20 6.02%
70.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170 10 5.88%
71.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188 11 5.85%
72.  โรงเรียนบ้านบางปรน 103 6 5.83%
73.  โรงเรียนบ้านนาปราน 53 3 5.66%
74.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144 8 5.56%
75.  โรงเรียนวัดกะโสม 200 11 5.50%
76.  โรงเรียนวัดควนชม 255 14 5.49%
77.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130 7 5.38%
78.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77 4 5.19%
79.  โรงเรียนวัดหาดสูง 135 7 5.19%
80.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59 3 5.08%
81.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376 19 5.05%
82.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120 6 5.00%
83.  โรงเรียนบ้านปลายรา 200 10 5.00%
84.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60 3 5.00%
85.  โรงเรียนบ้านสวน 81 4 4.94%
86.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61 3 4.92%
87.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122 6 4.92%
88.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144 7 4.86%
89.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209 10 4.78%
90.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84 4 4.76%
91.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148 7 4.73%
92.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277 13 4.69%
93.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128 6 4.69%
94.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64 3 4.69%
95.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216 10 4.63%
96.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195 9 4.62%
97.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154 7 4.55%
98.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67 3 4.48%
99.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67 3 4.48%
100.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225 10 4.44%
101.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 91 4 4.40%
102.  โรงเรียนวัดกะเปียด 114 5 4.39%
103.  โรงเรียนสมสรร 92 4 4.35%
104.  โรงเรียนวัดโคกหาด 208 9 4.33%
105.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255 11 4.31%
106.  โรงเรียนฉวาง 116 5 4.31%
107.  โรงเรียนบ้านวังธน 70 3 4.29%
108.  โรงเรียนบ้านกันละ 47 2 4.26%
109.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035 44 4.25%
110.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259 11 4.25%
111.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142 6 4.23%
112.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121 5 4.13%
113.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171 7 4.09%
114.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275 11 4.00%
115.  โรงเรียนวัดขนาน 176 7 3.98%
116.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127 5 3.94%
117.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104 4 3.85%
118.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213 8 3.76%
119.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299 11 3.68%
120.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82 3 3.66%
121.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117 4 3.42%
122.  โรงเรียนบ้านจันดี 119 4 3.36%
123.  โรงเรียนวัดควน 90 3 3.33%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122 4 3.28%
125.  โรงเรียนบ้านก่องาม 93 3 3.23%
126.  โรงเรียนวัดเขาโร 222 7 3.15%
127.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167 5 2.99%
128.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67 2 2.99%
129.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201 6 2.99%
130.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135 4 2.96%
131.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522 15 2.87%
132.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109 3 2.75%
133.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110 3 2.73%
134.  โรงเรียนบ้านวังวัว 37 1 2.70%
135.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113 3 2.65%
136.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115 3 2.61%
137.  โรงเรียนวัดสวนขัน 231 6 2.60%
138.  โรงเรียนบ้านนาเส 317 8 2.52%
139.  โรงเรียนบ้านวังยาว 120 3 2.50%
140.  โรงเรียนวัดใหม่ 80 2 2.50%
141.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208 5 2.40%
142.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216 5 2.31%
143.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87 2 2.30%
144.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142 3 2.11%
145.  โรงเรียนวัดวังหีบ 98 2 2.04%
146.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53 1 1.89%
147.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106 2 1.89%
148.  โรงเรียนวัดจันดี 874 16 1.83%
149.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118 2 1.69%
150.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59 1 1.69%
151.  โรงเรียนวัดก้างปลา 421 7 1.66%
152.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63 1 1.59%
153.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700 11 1.57%
154.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131 2 1.53%
155.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326 5 1.53%
156.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327 5 1.53%
157.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68 1 1.47%
158.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70 1 1.43%
159.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143 2 1.40%
160.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81 1 1.23%
161.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87 1 1.15%
162.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87 1 1.15%
163.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89 1 1.12%
164.  โรงเรียนบ้านพูน 92 1 1.09%
165.  โรงเรียนวัดยางค้อม 104 1 0.96%
166.  โรงเรียนวัดท่ายาง 522 4 0.77%
167.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134 1 0.75%
168.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147 1 0.68%
169.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188 1 0.53%
170.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265 1 0.38%
171.  โรงเรียนบ้านนาบอน 91 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านพรุวง 45 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านเขาวง 61 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53 0 0.00%
177.  โรงเรียนมหาราช ๓ 183 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48 0 0.00%
182.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29 0 0.00%
183.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69 0 0.00%
184.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านควนประ 103 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net