ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 142 41 28.87%
2.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81 23 28.40%
3.  โรงเรียนบ้านตะโก 176 40 22.73%
4.  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62 13 20.97%
5.  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146 30 20.55%
6.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40 8 20.00%
7.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42 8 19.05%
8.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37 7 18.92%
9.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 216 37 17.13%
10.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94 16 17.02%
11.  โรงเรียนวันครู 2502 168 27 16.07%
12.  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75 12 16.00%
13.  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177 27 15.25%
14.  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54 8 14.81%
15.  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21 3 14.29%
16.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 43 6 13.95%
17.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131 18 13.74%
18.  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 73 10 13.70%
19.  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52 7 13.46%
20.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149 20 13.42%
21.  โรงเรียนบ้านนาแค 53 7 13.21%
22.  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152 20 13.16%
23.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93 11 11.83%
24.  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17 2 11.76%
25.  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52 6 11.54%
26.  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88 10 11.36%
27.  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90 10 11.11%
28.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108 12 11.11%
29.  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 119 12 10.08%
30.  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 110 11 10.00%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30 3 10.00%
32.  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122 12 9.84%
33.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 93 9 9.68%
34.  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42 4 9.52%
35.  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116 11 9.48%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบง 65 6 9.23%
37.  โรงเรียนบ้านโจด 87 8 9.20%
38.  โรงเรียนบ้านหนองบง 34 3 8.82%
39.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83 7 8.43%
40.  โรงเรียนบ้านดงบัง 107 9 8.41%
41.  โรงเรียนบ้านกู่ 24 2 8.33%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61 5 8.20%
43.  โรงเรียนบ้านไทรโยง 62 5 8.06%
44.  โรงเรียนบ้านกระถิน 87 7 8.05%
45.  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 139 11 7.91%
46.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38 3 7.89%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193 15 7.77%
48.  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 78 6 7.69%
49.  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40 3 7.50%
50.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 108 8 7.41%
51.  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850 60 7.06%
52.  โรงเรียนบ้านแฝก 72 5 6.94%
53.  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133 9 6.77%
54.  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74 5 6.76%
55.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45 3 6.67%
56.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90 6 6.67%
57.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76 5 6.58%
58.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 169 11 6.51%
59.  โรงเรียนบ้านประคำ 108 7 6.48%
60.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47 3 6.38%
61.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94 6 6.38%
62.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 48 3 6.25%
63.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81 5 6.17%
64.  โรงเรียนบ้านสีสุก 114 7 6.14%
65.  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66 4 6.06%
66.  โรงเรียนบ้านมะค่า 34 2 5.88%
67.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 187 11 5.88%
68.  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51 3 5.88%
69.  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103 6 5.83%
70.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104 6 5.77%
71.  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139 8 5.76%
72.  โรงเรียนบ้านปอบิด 90 5 5.56%
73.  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55 3 5.45%
74.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19 1 5.26%
75.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155 8 5.16%
76.  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 160 8 5.00%
77.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40 2 5.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 123 6 4.88%
79.  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 106 5 4.72%
80.  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87 4 4.60%
81.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 44 2 4.55%
82.  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 111 5 4.50%
83.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159 7 4.40%
84.  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 94 4 4.26%
85.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48 2 4.17%
86.  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48 2 4.17%
87.  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 122 5 4.10%
88.  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 123 5 4.07%
89.  โรงเรียนบ้านสระครก 99 4 4.04%
90.  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124 5 4.03%
91.  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50 2 4.00%
92.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150 6 4.00%
93.  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125 5 4.00%
94.  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25 1 4.00%
95.  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 26 1 3.85%
96.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136 5 3.68%
97.  โรงเรียนบ้านโคกสี 163 6 3.68%
98.  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84 3 3.57%
99.  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114 4 3.51%
100.  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148 5 3.38%
101.  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90 3 3.33%
102.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61 2 3.28%
103.  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127 4 3.15%
104.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 131 4 3.05%
105.  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 68 2 2.94%
106.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103 3 2.91%
107.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209 6 2.87%
108.  โรงเรียนบ้านหมัน 107 3 2.80%
109.  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36 1 2.78%
110.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72 2 2.78%
111.  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74 2 2.70%
112.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117 3 2.56%
113.  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 79 2 2.53%
114.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120 3 2.50%
115.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 83 2 2.41%
116.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251 6 2.39%
117.  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128 3 2.34%
118.  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43 1 2.33%
119.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 44 1 2.27%
120.  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 45 1 2.22%
121.  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187 4 2.14%
122.  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50 1 2.00%
123.  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 50 1 2.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100 2 2.00%
125.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50 1 2.00%
126.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 262 5 1.91%
127.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 264 5 1.89%
128.  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54 1 1.85%
129.  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 110 2 1.82%
130.  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56 1 1.79%
131.  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126 2 1.59%
132.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 65 1 1.54%
133.  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65 1 1.54%
134.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67 1 1.49%
135.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69 1 1.45%
136.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69 1 1.45%
137.  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147 2 1.36%
138.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 221 3 1.36%
139.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152 2 1.32%
140.  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167 2 1.20%
141.  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103 1 0.97%
142.  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103 1 0.97%
143.  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105 1 0.95%
144.  โรงเรียนบ้านเสมา 106 1 0.94%
145.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 122 1 0.82%
146.  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 91 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านกอก 25 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 108 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 68 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 63 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 20 0 0.00%
174.  โรงเรียนวังโพน 46 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net