ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 34 10 29.41%
2.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27 6 22.22%
3.  โรงเรียนประชานิคม 2 153 22 14.38%
4.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 887 125 14.09%
5.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 216 21 9.72%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 221 20 9.05%
7.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 102 9 8.82%
8.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209 17 8.13%
9.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 8 8.00%
10.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98 7 7.14%
11.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 30 2 6.67%
12.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 61 4 6.56%
13.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114 7 6.14%
14.  โรงเรียนวัดคูขุด 82 5 6.10%
15.  โรงเรียนบ้านหาดใน 213 13 6.10%
16.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 25 5.67%
17.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214 12 5.61%
18.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 144 8 5.56%
19.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 28 5.56%
20.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 692 38 5.49%
21.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 387 21 5.43%
22.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1217 66 5.42%
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 149 8 5.37%
24.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112 6 5.36%
25.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 113 6 5.31%
26.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 114 6 5.26%
27.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 4 5.13%
28.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 119 6 5.04%
29.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 542 27 4.98%
30.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 83 4 4.82%
31.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 6 4.55%
32.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 135 6 4.44%
33.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 159 7 4.40%
34.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139 6 4.32%
35.  โรงเรียนบ้านจันทึง 162 7 4.32%
36.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 141 6 4.26%
37.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 305 13 4.26%
38.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 19 4.22%
39.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2089 85 4.07%
40.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 101 4 3.96%
41.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 557 22 3.95%
42.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131 5 3.82%
43.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 80 3 3.75%
44.  โรงเรียนประชานิคม 4 294 11 3.74%
45.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 216 8 3.70%
46.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136 5 3.68%
47.  โรงเรียนบ้านบางจาก 164 6 3.66%
48.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 112 4 3.57%
49.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 113 4 3.54%
50.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 256 9 3.52%
51.  โรงเรียนวัดบางแหวน 147 5 3.40%
52.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 60 2 3.33%
53.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 277 9 3.25%
54.  โรงเรียนบ้านในห้วย 64 2 3.13%
55.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 194 6 3.09%
56.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 2 3.08%
57.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 238 7 2.94%
58.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1348 39 2.89%
59.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 144 4 2.78%
60.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 108 3 2.78%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 3 2.68%
62.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 112 3 2.68%
63.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 120 3 2.50%
64.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 242 6 2.48%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 162 4 2.47%
66.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 238 5 2.10%
67.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 105 2 1.90%
68.  โรงเรียนบ้านบางคอย 119 2 1.68%
69.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195 3 1.54%
70.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 131 2 1.53%
71.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133 2 1.50%
72.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 281 4 1.42%
73.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 1 1.39%
74.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165 2 1.21%
75.  โรงเรียนบ้านหินกบ 83 1 1.20%
76.  โรงเรียนวัดดอนยาง 88 1 1.14%
77.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 1 1.05%
78.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 157 1 0.64%
79.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 1 0.44%
80.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 75 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดบางลึก 63 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30 0 0.00%
84.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117 0 0.00%
85.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 152 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 62 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 71 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านชุมโค 81 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 44 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 67 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 91 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 41 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านบางหลง 70 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านละมุ 65 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 202 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านยายไท 96 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 41 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 41 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 58 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 70 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านเขาวง 107 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านไชยราช 78 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net