ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 156 25 16.03%
2.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111 17 15.32%
3.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 64 9 14.06%
4.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 110 15 13.64%
5.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 10 12.82%
6.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 697 81 11.62%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 13 11.61%
8.  โรงเรียนบ้านในห้วย 61 7 11.48%
9.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303 34 11.22%
10.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 7 10.77%
11.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 563 60 10.66%
12.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 9 9.47%
13.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 41 9.30%
14.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 282 26 9.22%
15.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 99 9 9.09%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224 19 8.48%
17.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213 18 8.45%
18.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 1 8.33%
19.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 244 20 8.20%
20.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 210 17 8.10%
21.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 150 12 8.00%
22.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 38 3 7.89%
23.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 78 6 7.69%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 147 11 7.48%
25.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 212 15 7.08%
26.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 547 37 6.76%
27.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 30 6.67%
28.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30 2 6.67%
29.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121 8 6.61%
30.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 342 22 6.43%
31.  โรงเรียนวัดคูขุด 79 5 6.33%
32.  โรงเรียนบ้านหาดใน 207 13 6.28%
33.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 257 16 6.23%
34.  โรงเรียนบ้านจันทึง 164 10 6.10%
35.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 921 52 5.65%
36.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107 6 5.61%
37.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115 6 5.22%
38.  โรงเรียนวัดบางแหวน 155 8 5.16%
39.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 78 4 5.13%
40.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 117 6 5.13%
41.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 59 3 5.08%
42.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 233 11 4.72%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 155 7 4.52%
44.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161 7 4.35%
45.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46 2 4.35%
46.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 139 6 4.32%
47.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 166 7 4.22%
48.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2090 85 4.07%
49.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 197 8 4.06%
50.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150 6 4.00%
51.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 237 9 3.80%
52.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 132 5 3.79%
53.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 133 5 3.76%
54.  โรงเรียนบ้านบางจาก 161 6 3.73%
55.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 137 5 3.65%
56.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 28 1 3.57%
57.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 112 4 3.57%
58.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1216 43 3.54%
59.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 116 4 3.45%
60.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 17 3.37%
61.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120 4 3.33%
62.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 64 2 3.13%
63.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102 3 2.94%
64.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 2 2.78%
65.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 147 4 2.72%
66.  โรงเรียนบ้านเขาวง 112 3 2.68%
67.  โรงเรียนประชานิคม 2 149 4 2.68%
68.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1368 34 2.49%
69.  โรงเรียนบ้านบางคอย 126 3 2.38%
70.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 136 3 2.21%
71.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 192 4 2.08%
72.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 155 3 1.94%
73.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210 4 1.90%
74.  โรงเรียนประชานิคม 4 290 4 1.38%
75.  โรงเรียนบ้านชุมโค 83 1 1.20%
76.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 129 1 0.78%
77.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 129 1 0.78%
78.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 282 2 0.71%
79.  โรงเรียนวัดดอนยาง 85 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดบางลึก 65 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 67 0 0.00%
85.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 103 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 73 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 219 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 119 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 47 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 42 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 56 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านบางหลง 67 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านยายไท 92 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านละมุ 61 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 206 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 92 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหินกบ 84 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 61 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 88 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 64 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านไชยราช 81 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net