ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหินวง 154 23 14.94%
2.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780 114 14.62%
3.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921 132 14.33%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444 63 14.19%
5.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278 34 12.23%
6.  โรงเรียน วัดโป่ง 476 57 11.97%
7.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888 98 11.04%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155 17 10.97%
9.  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256 28 10.94%
10.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158 17 10.76%
11.  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309 33 10.68%
12.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594 62 10.44%
13.  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228 23 10.09%
14.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209 21 10.05%
15.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321 32 9.97%
16.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242 24 9.92%
17.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469 46 9.81%
18.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210 20 9.52%
19.  โรงเรียนจุกเสม็ด 229 20 8.73%
20.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344 30 8.72%
21.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195 103 8.62%
22.  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547 45 8.23%
23.  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440 36 8.18%
24.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357 29 8.12%
25.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792 62 7.83%
26.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154 12 7.79%
27.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296 23 7.77%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597 46 7.71%
29.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285 21 7.37%
30.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915 64 6.99%
31.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611 112 6.95%
32.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398 26 6.53%
33.  โรงเรียน บ้านขลอด 511 33 6.46%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482 31 6.43%
35.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571 36 6.30%
36.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903 55 6.09%
37.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148 9 6.08%
38.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985 58 5.89%
39.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318 18 5.66%
40.  โรงเรียนบ้านนาวัง 235 13 5.53%
41.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155 8 5.16%
42.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855 44 5.15%
43.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571 29 5.08%
44.  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461 23 4.99%
45.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282 14 4.96%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512 25 4.88%
47.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207 10 4.83%
48.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345 16 4.64%
49.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539 24 4.45%
50.  โรงเรียนบ้านระเวิง 71 3 4.23%
51.  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335 14 4.18%
52.  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386 16 4.15%
53.  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151 6 3.97%
54.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 19 3.93%
55.  โรงเรียน บ้านนอก 106 4 3.77%
56.  โรงเรียนบ้านชากนอก 504 19 3.77%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135 5 3.70%
58.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421 13 3.09%
59.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358 11 3.07%
60.  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626 19 3.04%
61.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608 18 2.96%
62.  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375 11 2.93%
63.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373 10 2.68%
64.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195 5 2.56%
65.  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549 14 2.55%
66.  โรงเรียนวัดวังหิน 215 5 2.33%
67.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191 4 2.09%
68.  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241 5 2.07%
69.  โรงเรียนวัดบ้านนา 989 19 1.92%
70.  โรงเรียนวัดมโนรม 790 15 1.90%
71.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594 10 1.68%
72.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625 9 1.44%
73.  โรงเรียนบ้านทางตรง 140 2 1.43%
74.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584 8 1.37%
75.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701 8 1.14%
76.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895 9 1.01%
77.  โรงเรียน บ้านภูไทร 260 2 0.77%
78.  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277 1 0.36%
79.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363 1 0.28%
80.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net