ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 103 27.99%
2.  โรงเรียนบ้านบางลาง 339 85 25.07%
3.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316 78 24.68%
4.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 38 22.75%
5.  โรงเรียนบ้านยือนัง 299 61 20.40%
6.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 11 14.67%
7.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 40 14.49%
8.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 25 14.20%
9.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 64 13.70%
10.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 162 22 13.58%
11.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 70 13.51%
12.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 8 13.33%
13.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 10 13.33%
14.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 27 12.33%
15.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 9 11.84%
16.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 46 11.30%
17.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 13 11.02%
18.  โรงเรียนบ้านบาจุ 109 12 11.01%
19.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 169 18 10.65%
20.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 35 10.42%
21.  โรงเรียนบ้านรานอ 234 24 10.26%
22.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 4 9.76%
23.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 16 9.76%
24.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114 11 9.65%
25.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 15 9.55%
26.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287 26 9.06%
27.  โรงเรียนบ้านตาชี 78 7 8.97%
28.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 32 8.72%
29.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 7 8.64%
30.  โรงเรียนบ้านลากอ 524 45 8.59%
31.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 9 8.18%
32.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 101 8 7.92%
33.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 314 22 7.01%
34.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 27 6.62%
35.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 91 6 6.59%
36.  โรงเรียนบ้านลีตอ 167 11 6.59%
37.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 21 6.58%
38.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 8 6.15%
39.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 15 6.12%
40.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 5 5.95%
41.  โรงเรียนบ้านละแอ 175 10 5.71%
42.  โรงเรียนบ้านสันติ 143 8 5.59%
43.  โรงเรียนบ้านบายอ 269 15 5.58%
44.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 2 4.88%
45.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 23 4.85%
46.  โรงเรียนท่าละมัย 177 8 4.52%
47.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 169 7 4.14%
48.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 277 11 3.97%
49.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 14 3.84%
50.  โรงเรียนสามัคคี 105 4 3.81%
51.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 14 3.71%
52.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 2 3.70%
53.  โรงเรียนบ้านปะแต 297 11 3.70%
54.  โรงเรียนบ้านยะหา 491 18 3.67%
55.  โรงเรียนบ้านสาคู 111 4 3.60%
56.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 4 3.13%
57.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380 11 2.89%
58.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 314 7 2.23%
59.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 9 1.98%
60.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 2 1.47%
61.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 1 1.43%
62.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 143 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านกาโสด 0 0 %
65.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net