ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 110 29.89%
2.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 49 29.34%
3.  โรงเรียนบ้านบางลาง 343 98 28.57%
4.  โรงเรียนบ้านยือนัง 303 69 22.77%
5.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202 42 20.79%
6.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 15 20.00%
7.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 15 19.74%
8.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 47 17.03%
9.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 28 15.91%
10.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 77 14.86%
11.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 12 14.81%
12.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 11 14.67%
13.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 68 14.56%
14.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 113 16 14.16%
15.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 170 24 14.12%
16.  โรงเรียนบ้านบาจุ 108 14 12.96%
17.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 28 12.79%
18.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 50 12.29%
19.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 5 12.20%
20.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 20 12.20%
21.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 40 11.90%
22.  โรงเรียนบ้านรานอ 239 28 11.72%
23.  โรงเรียนสามัคคี 105 11 10.48%
24.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 289 30 10.38%
25.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 12 10.17%
26.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 6 10.00%
27.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 11 10.00%
28.  โรงเรียนบ้านสาคู 112 11 9.82%
29.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 44 9.67%
30.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 13 9.56%
31.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 15 9.55%
32.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 318 30 9.43%
33.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315 28 8.89%
34.  โรงเรียนบ้านลีตอ 163 14 8.59%
35.  โรงเรียนบ้านละแอ 176 15 8.52%
36.  โรงเรียนบ้านลากอ 523 44 8.41%
37.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630 52 8.25%
38.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 26 8.15%
39.  โรงเรียนบ้านตาชี 77 6 7.79%
40.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 144 11 7.64%
41.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275 21 7.64%
42.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 31 7.60%
43.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 18 7.35%
44.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 9 7.03%
45.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 90 6 6.67%
46.  โรงเรียนบ้านสันติ 144 9 6.25%
47.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99 6 6.06%
48.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 5 5.95%
49.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 27 5.70%
50.  โรงเรียนบ้านยะหา 492 27 5.49%
51.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 19 5.18%
52.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 19 5.04%
53.  โรงเรียนบ้านบายอ 267 13 4.87%
54.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151 7 4.64%
55.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 6 4.62%
56.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 3 4.29%
57.  โรงเรียนบ้านปะแต 298 12 4.03%
58.  โรงเรียนท่าละมัย 176 7 3.98%
59.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 14 3.84%
60.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376 12 3.19%
61.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 101 3 2.97%
62.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 1 2.44%
63.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 315 7 2.22%
64.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 146 3 2.05%
65.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านกาโสด 191 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net