ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36 12 33.33%
2.  โรงเรียนบ้านคูวอ 219 68 31.05%
3.  โรงเรียนบือดองพัฒนา 131 39 29.77%
4.  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 208 50 24.04%
5.  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60 14 23.33%
6.  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398 91 22.86%
7.  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175 37 21.14%
8.  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237 50 21.10%
9.  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235 48 20.43%
10.  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101 20 19.80%
11.  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 163 32 19.63%
12.  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 175 34 19.43%
13.  โรงเรียนบ้านพรุ 109 21 19.27%
14.  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104 20 19.23%
15.  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 162 25 15.43%
16.  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 140 21 15.00%
17.  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302 45 14.90%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 135 20 14.81%
19.  โรงเรียนบ้านกูวา 203 30 14.78%
20.  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192 28 14.58%
21.  โรงเรียนบ้านยือโระ 138 20 14.49%
22.  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 138 19 13.77%
23.  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 111 15 13.51%
24.  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120 16 13.33%
25.  โรงเรียนบ้านสะโต 138 18 13.04%
26.  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200 25 12.50%
27.  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59 7 11.86%
28.  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76 9 11.84%
29.  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 94 11 11.70%
30.  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130 15 11.54%
31.  โรงเรียนบ้านท่าสาป 313 36 11.50%
32.  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129 14 10.85%
33.  โรงเรียนบ้านแบหอ 225 24 10.67%
34.  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330 35 10.61%
35.  โรงเรียนบ้านรามัน 484 50 10.33%
36.  โรงเรียนวัดลำใหม่ 59 6 10.17%
37.  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79 8 10.13%
38.  โรงเรียนบ้านพร่อน 178 18 10.11%
39.  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80 8 10.00%
40.  โรงเรียนบ้านปงตา 162 16 9.88%
41.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 142 14 9.86%
42.  โรงเรียนบ้านจำปูน 174 17 9.77%
43.  โรงเรียนบ้านสาคอ 62 6 9.68%
44.  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377 36 9.55%
45.  โรงเรียนบ้านปาโจ 191 18 9.42%
46.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43 4 9.30%
47.  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186 17 9.14%
48.  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269 24 8.92%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 79 7 8.86%
50.  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126 11 8.73%
51.  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243 21 8.64%
52.  โรงเรียนบ้านยะลา 253 21 8.30%
53.  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97 8 8.25%
54.  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134 11 8.21%
55.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208 17 8.17%
56.  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86 7 8.14%
57.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162 13 8.02%
58.  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777 60 7.72%
59.  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117 9 7.69%
60.  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632 48 7.59%
61.  โรงเรียนบ้านตาโละ 145 11 7.59%
62.  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212 16 7.55%
63.  โรงเรียนบ้านโฉลง 306 23 7.52%
64.  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 80 6 7.50%
65.  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135 10 7.41%
66.  โรงเรียนบ้านบือมัง 207 15 7.25%
67.  โรงเรียนบ้านละแอ 98 7 7.14%
68.  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177 12 6.78%
69.  โรงเรียนบ้านนาเตย 89 6 6.74%
70.  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 178 12 6.74%
71.  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272 18 6.62%
72.  โรงเรียนธารแร่ 65 4 6.15%
73.  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130 8 6.15%
74.  โรงเรียนบ้านปูลัย 98 6 6.12%
75.  โรงเรียนบ้านบาโด 50 3 6.00%
76.  โรงเรียนบ้านบาโงย 100 6 6.00%
77.  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 500 29 5.80%
78.  โรงเรียนบ้านบือยอง 174 10 5.75%
79.  โรงเรียนบ้านตะโละ 176 10 5.68%
80.  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89 5 5.62%
81.  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1726 92 5.33%
82.  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193 10 5.18%
83.  โรงเรียนประชาอุทิศ 137 7 5.11%
84.  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 81 4 4.94%
85.  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83 4 4.82%
86.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205 9 4.39%
87.  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 162 7 4.32%
88.  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209 9 4.31%
89.  โรงเรียนบ้านลือมุ 191 8 4.19%
90.  โรงเรียนบ้านกือแล 139 5 3.60%
91.  โรงเรียนวัดลำพะยา 114 4 3.51%
92.  โรงเรียนบ้านบุดี 244 8 3.28%
93.  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95 3 3.16%
94.  โรงเรียนบ้านปุโรง 136 4 2.94%
95.  โรงเรียนบ้านวังพญา 102 3 2.94%
96.  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147 4 2.72%
97.  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118 3 2.54%
98.  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 90 2 2.22%
99.  โรงเรียนบ้านตาสา 119 2 1.68%
100.  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191 3 1.57%
101.  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2132 30 1.41%
102.  โรงเรียนบ้านกาดือแป 89 1 1.12%
103.  โรงเรียนบ้านกาลอ 148 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านเกะรอ 203 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 33 0 0.00%
111.  โรงเรียนสันติวิทยา 386 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net