ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านลางา 82 31 37.80%
2.  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49 13 26.53%
3.  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96 24 25.00%
4.  โรงเรียนบ้านตาหมน 102 25 24.51%
5.  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221 54 24.43%
6.  โรงเรียนบ้านกูวิง 128 25 19.53%
7.  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100 19 19.00%
8.  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85 16 18.82%
9.  โรงเรียนบ้านแบรอ 102 19 18.63%
10.  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136 25 18.38%
11.  โรงเรียนบ้านกาหยี 92 16 17.39%
12.  โรงเรียนบ้านบูดี 613 106 17.29%
13.  โรงเรียนบ้านกาฮง 251 43 17.13%
14.  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387 64 16.54%
15.  โรงเรียนบ้านยือริง 37 6 16.22%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174 28 16.09%
17.  โรงเรียนบ้านบางหมู 84 13 15.48%
18.  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228 35 15.35%
19.  โรงเรียนบ้านบางปู 486 74 15.23%
20.  โรงเรียนบ้านจือโระ 102 15 14.71%
21.  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82 12 14.63%
22.  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172 25 14.53%
23.  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118 17 14.41%
24.  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136 19 13.97%
25.  โรงเรียนบ้านตันหยง 207 27 13.04%
26.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215 28 13.02%
27.  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400 52 13.00%
28.  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134 17 12.69%
29.  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144 18 12.50%
30.  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208 26 12.50%
31.  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139 17 12.23%
32.  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123 15 12.20%
33.  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231 28 12.12%
34.  โรงเรียนบ้านเคียน 76 9 11.84%
35.  โรงเรียนบ้านตะโละ 153 18 11.76%
36.  โรงเรียนบ้านบานา 138 16 11.59%
37.  โรงเรียนบ้านค่าย 105 12 11.43%
38.  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577 64 11.09%
39.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202 22 10.89%
40.  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147 16 10.88%
41.  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521 56 10.75%
42.  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225 24 10.67%
43.  โรงเรียนบ้านปาเระ 122 13 10.66%
44.  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188 20 10.64%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409 43 10.51%
46.  โรงเรียนบ้านกือยา 115 12 10.43%
47.  โรงเรียนบ้านนอก 115 12 10.43%
48.  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144 15 10.42%
49.  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87 9 10.34%
50.  โรงเรียนบ้านยาบี 225 23 10.22%
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 484 49 10.12%
52.  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102 10 9.80%
53.  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523 51 9.75%
54.  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166 16 9.64%
55.  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376 36 9.57%
56.  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148 14 9.46%
57.  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201 19 9.45%
58.  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87 8 9.20%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 196 18 9.18%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350 32 9.14%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165 15 9.09%
62.  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88 8 9.09%
63.  โรงเรียนบ้านควนดิน 184 16 8.70%
64.  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35 3 8.57%
65.  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129 11 8.53%
66.  โรงเรียนบ้านจะรัง 83 7 8.43%
67.  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419 35 8.35%
68.  โรงเรียนวัดควน 48 4 8.33%
69.  โรงเรียนบ้านรามง 85 7 8.24%
70.  โรงเรียนเมืองปัตตานี 711 58 8.16%
71.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112 9 8.04%
72.  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 88 7 7.95%
73.  โรงเรียนบ้านมะปริง 203 16 7.88%
74.  โรงเรียนบ้านท่าพง 145 11 7.59%
75.  โรงเรียนบ้านมูหลง 95 7 7.37%
76.  โรงเรียนบ้านดอนนา 68 5 7.35%
77.  โรงเรียนบ้านแคนา 68 5 7.35%
78.  โรงเรียนบ้านราวอ 150 11 7.33%
79.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129 9 6.98%
80.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146 10 6.85%
81.  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150 10 6.67%
82.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65 4 6.15%
83.  โรงเรียนบ้านกลาง 116 7 6.03%
84.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133 8 6.02%
85.  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316 19 6.01%
86.  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100 6 6.00%
87.  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84 5 5.95%
88.  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34 2 5.88%
89.  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157 9 5.73%
90.  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782 102 5.72%
91.  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598 34 5.69%
92.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159 9 5.66%
93.  โรงเรียนยะหริ่ง 766 42 5.48%
94.  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110 6 5.45%
95.  โรงเรียนบ้านดาลอ 129 7 5.43%
96.  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74 4 5.41%
97.  โรงเรียนบ้านคาโต 318 17 5.35%
98.  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187 10 5.35%
99.  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594 31 5.22%
100.  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104 5 4.81%
101.  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396 19 4.80%
102.  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63 3 4.76%
103.  โรงเรียนบ้านบากง 148 7 4.73%
104.  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150 7 4.67%
105.  โรงเรียนบ้านปรัง 107 5 4.67%
106.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239 11 4.60%
107.  โรงเรียนบ้านบางราพา 157 7 4.46%
108.  โรงเรียนบ้านท่าสู 136 6 4.41%
109.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183 8 4.37%
110.  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 211 9 4.27%
111.  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265 11 4.15%
112.  โรงเรียนบ้านบางทัน 100 4 4.00%
113.  โรงเรียนบ้านปุลากง 180 7 3.89%
114.  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129 5 3.88%
115.  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172 6 3.49%
116.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116 4 3.45%
117.  โรงเรียนบ้านฝาง 214 7 3.27%
118.  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157 5 3.18%
119.  โรงเรียนบ้านตือระ 126 4 3.17%
120.  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257 8 3.11%
121.  โรงเรียนบ้านบาโลย 174 5 2.87%
122.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108 3 2.78%
123.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220 6 2.73%
124.  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80 2 2.50%
125.  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122 3 2.46%
126.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332 7 2.11%
127.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148 3 2.03%
128.  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104 2 1.92%
129.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113 2 1.77%
130.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174 3 1.72%
131.  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60 1 1.67%
132.  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234 3 1.28%
133.  โรงเรียนบ้านลดา 140 1 0.71%
134.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านใหม่ 89 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเปียะ 230 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net