ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทางงอ 127 51 40.16%
2.  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89 21 23.60%
3.  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95 20 21.05%
4.  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218 45 20.64%
5.  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126 25 19.84%
6.  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118 23 19.49%
7.  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176 33 18.75%
8.  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263 45 17.11%
9.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66 11 16.67%
10.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169 26 15.38%
11.  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98 15 15.31%
12.  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196 29 14.80%
13.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48 7 14.58%
14.  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28 4 14.29%
15.  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517 72 13.93%
16.  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53 7 13.21%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129 17 13.18%
18.  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108 14 12.96%
19.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325 42 12.92%
20.  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70 9 12.86%
21.  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156 20 12.82%
22.  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55 7 12.73%
23.  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158 19 12.03%
24.  โรงเรียนบ้านควนขัน 75 9 12.00%
25.  โรงเรียนบ้านทางยาง 84 10 11.90%
26.  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186 22 11.83%
27.  โรงเรียนบ้านเกตรี 271 32 11.81%
28.  โรงเรียนบ้านสาคร 212 25 11.79%
29.  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88 10 11.36%
30.  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150 17 11.33%
31.  โรงเรียนบ้านราไว 124 14 11.29%
32.  โรงเรียนบ้านปากบารา 205 23 11.22%
33.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9 1 11.11%
34.  โรงเรียนบ้านนาแค 56 6 10.71%
35.  โรงเรียนบ้านบุโบย 85 9 10.59%
36.  โรงเรียนบ้านหัวควน 152 16 10.53%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67 7 10.45%
38.  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77 8 10.39%
39.  โรงเรียนบ้านควน 456 47 10.31%
40.  โรงเรียนบ้านใหม่ 204 21 10.29%
41.  โรงเรียนบ้านควนเก 225 23 10.22%
42.  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49 5 10.20%
43.  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128 13 10.16%
44.  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90 9 10.00%
45.  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165 16 9.70%
46.  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127 12 9.45%
47.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129 12 9.30%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89 8 8.99%
49.  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 101 9 8.91%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47 4 8.51%
51.  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470 40 8.51%
52.  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48 4 8.33%
53.  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198 16 8.08%
54.  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87 7 8.05%
55.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150 12 8.00%
56.  โรงเรียนบ้านนาลาน 75 6 8.00%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151 12 7.95%
58.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101 8 7.92%
59.  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268 21 7.84%
60.  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269 21 7.81%
61.  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218 17 7.80%
62.  โรงเรียนบ้านนาทอน 193 15 7.77%
63.  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26 2 7.69%
64.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198 15 7.58%
65.  โรงเรียนบ้านไร่ 132 10 7.58%
66.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163 12 7.36%
67.  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154 11 7.14%
68.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157 11 7.01%
69.  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100 7 7.00%
70.  โรงเรียนนิคมซอย 10 60 4 6.67%
71.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30 2 6.67%
72.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122 8 6.56%
73.  โรงเรียนบ้านป่าพน 169 11 6.51%
74.  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93 6 6.45%
75.  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78 5 6.41%
76.  โรงเรียนอนุบาลละงู 734 47 6.40%
77.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130 8 6.15%
78.  โรงเรียนบ้านมะนัง 67 4 5.97%
79.  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152 9 5.92%
80.  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160 9 5.63%
81.  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127 7 5.51%
82.  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312 17 5.45%
83.  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336 18 5.36%
84.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153 8 5.23%
85.  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155 8 5.16%
86.  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253 13 5.14%
87.  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584 81 5.11%
88.  โรงเรียนบ้านสายควน 118 6 5.08%
89.  โรงเรียนบ้านฉลุง 181 9 4.97%
90.  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250 12 4.80%
91.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418 20 4.78%
92.  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 84 4 4.76%
93.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63 3 4.76%
94.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 489 23 4.70%
95.  โรงเรียนวรรธนะสาร 129 6 4.65%
96.  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173 8 4.62%
97.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87 4 4.60%
98.  โรงเรียนบ้านกาแบง 94 4 4.26%
99.  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24 1 4.17%
100.  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145 6 4.14%
101.  โรงเรียนบ้านโกตา 126 5 3.97%
102.  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255 10 3.92%
103.  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79 3 3.80%
104.  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132 5 3.79%
105.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280 10 3.57%
106.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252 9 3.57%
107.  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 200 7 3.50%
108.  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117 4 3.42%
109.  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176 6 3.41%
110.  โรงเรียนบ้านนาข่า 88 3 3.41%
111.  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88 3 3.41%
112.  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181 6 3.31%
113.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127 4 3.15%
114.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130 4 3.08%
115.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 66 2 3.03%
116.  โรงเรียนบ้านหาญ 67 2 2.99%
117.  โรงเรียนบ้านปากละงู 170 5 2.94%
118.  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209 6 2.87%
119.  โรงเรียนบ้านนาพญา 141 4 2.84%
120.  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106 3 2.83%
121.  โรงเรียนบ้านวังตง 144 4 2.78%
122.  โรงเรียนบ้านปากปิง 80 2 2.50%
123.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84 2 2.38%
124.  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127 3 2.36%
125.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48 1 2.08%
126.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294 6 2.04%
127.  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102 2 1.96%
128.  โรงเรียนบ้านในเมือง 155 3 1.94%
129.  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265 5 1.89%
130.  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160 3 1.88%
131.  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54 1 1.85%
132.  โรงเรียนบ้านปากบาง 177 3 1.69%
133.  โรงเรียนบ้านวังปริง 118 2 1.69%
134.  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128 2 1.56%
135.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204 3 1.47%
136.  โรงเรียนบ้านลาหงา 346 5 1.45%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140 2 1.43%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214 3 1.40%
139.  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73 1 1.37%
140.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171 2 1.17%
141.  โรงเรียนบ้านอุได 118 1 0.85%
142.  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127 1 0.79%
143.  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147 1 0.68%
144.  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านดูสน 124 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านราวปลา 108 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านบารายี 98 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0.00%
158.  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net