ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 9 4 44.44%
2.  โรงเรียนมหิดล 115 25 21.74%
3.  โรงเรียนบ้านตูหยง 112 24 21.43%
4.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151 30 19.87%
5.  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247 46 18.62%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81 15 18.52%
7.  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176 213 18.11%
8.  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232 39 16.81%
9.  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202 32 15.84%
10.  โรงเรียนบ้านลําลอง 381 60 15.75%
11.  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138 21 15.22%
12.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61 9 14.75%
13.  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255 37 14.51%
14.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133 19 14.29%
15.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 115 16 13.91%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 243 32 13.17%
17.  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146 19 13.01%
18.  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156 20 12.82%
19.  โรงเรียนบ้านตาแปด 65 8 12.31%
20.  โรงเรียนบ้านท่า 301 36 11.96%
21.  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 206 23 11.17%
22.  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336 37 11.01%
23.  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148 15 10.14%
24.  โรงเรียนบ้านป็อง 111 11 9.91%
25.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91 9 9.89%
26.  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61 6 9.84%
27.  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957 90 9.40%
28.  โรงเรียนบ้านแม่ที 397 37 9.32%
29.  โรงเรียนบ้านโหนด 97 9 9.28%
30.  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233 21 9.01%
31.  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245 22 8.98%
32.  โรงเรียน บ้านโมย 180 16 8.89%
33.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328 29 8.84%
34.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129 11 8.53%
35.  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 345 29 8.41%
36.  โรงเรียนบ้านทับยาง 369 31 8.40%
37.  โรงเรียนบ้านม้างอน 157 13 8.28%
38.  โรงเรียนบ้านนาจวก 158 13 8.23%
39.  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 123 10 8.13%
40.  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116 9 7.76%
41.  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 143 11 7.69%
42.  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78 6 7.69%
43.  โรงเรียนวัดประจ่า 222 17 7.66%
44.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 131 10 7.63%
45.  โรงเรียนบ้านควนตานี 225 17 7.56%
46.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40 3 7.50%
47.  โรงเรียนบ้านล่องควน 228 17 7.46%
48.  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772 132 7.45%
49.  โรงเรียนบ้านมุนี 121 9 7.44%
50.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210 15 7.14%
51.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84 6 7.14%
52.  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 253 18 7.11%
53.  โรงเรียนบ้านเคลียง 169 12 7.10%
54.  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 114 8 7.02%
55.  โรงเรียนบ้านลำไพล 272 19 6.99%
56.  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58 4 6.90%
57.  โรงเรียน บ้านกระอาน 219 15 6.85%
58.  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 117 8 6.84%
59.  โรงเรียนวัดนาปรือ 77 5 6.49%
60.  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62 4 6.45%
61.  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109 7 6.42%
62.  โรงเรียนบ้านประกอบ 173 11 6.36%
63.  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63 4 6.35%
64.  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95 6 6.32%
65.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144 9 6.25%
66.  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 128 8 6.25%
67.  โรงเรียนบ้านบาโหย 435 27 6.21%
68.  โรงเรียนบ้านม่วง 212 13 6.13%
69.  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49 3 6.12%
70.  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82 5 6.10%
71.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115 7 6.09%
72.  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139 8 5.76%
73.  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123 7 5.69%
74.  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 88 5 5.68%
75.  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106 6 5.66%
76.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89 5 5.62%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163 9 5.52%
78.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127 7 5.51%
79.  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164 9 5.49%
80.  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73 4 5.48%
81.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186 10 5.38%
82.  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149 8 5.37%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75 4 5.33%
84.  โรงเรียนบ้านแพร้ว 95 5 5.26%
85.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 152 8 5.26%
86.  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97 5 5.15%
87.  โรงเรียนบ้านสม็อง 139 7 5.04%
88.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101 5 4.95%
89.  โรงเรียนบ้านพังลา 41 2 4.88%
90.  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82 4 4.88%
91.  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433 21 4.85%
92.  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732 35 4.78%
93.  โรงเรียนบ้านเทพา 616 29 4.71%
94.  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176 8 4.55%
95.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66 3 4.55%
96.  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89 4 4.49%
97.  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46 2 4.35%
98.  โรงเรียนบ้านนา 1217 52 4.27%
99.  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263 11 4.18%
100.  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 48 2 4.17%
101.  โรงเรียนบ้านปากบาง 194 8 4.12%
102.  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122 5 4.10%
103.  โรงเรียนบ้านสะกอม 221 9 4.07%
104.  โรงเรียนบ้านป่างาม 222 9 4.05%
105.  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150 6 4.00%
106.  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 201 8 3.98%
107.  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127 5 3.94%
108.  โรงเรียนบ้านลางา 386 15 3.89%
109.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180 7 3.89%
110.  โรงเรียนบ้านแซะ 52 2 3.85%
111.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313 12 3.83%
112.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239 9 3.77%
113.  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214 8 3.74%
114.  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270 10 3.70%
115.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83 3 3.61%
116.  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 390 14 3.59%
117.  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28 1 3.57%
118.  โรงเรียนวัดห้วยคู 113 4 3.54%
119.  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85 3 3.53%
120.  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142 5 3.52%
121.  โรงเรียนบ้านควนหมาก 200 7 3.50%
122.  โรงเรียนวัดช่องเขา 115 4 3.48%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 375 13 3.47%
124.  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90 3 3.33%
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 249 8 3.21%
126.  โรงเรียนบ้านกะทิง 251 8 3.19%
127.  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126 4 3.17%
128.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32 1 3.13%
129.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130 4 3.08%
130.  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65 2 3.08%
131.  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948 29 3.06%
132.  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164 5 3.05%
133.  โรงเรียนบ้านลำชิง 274 8 2.92%
134.  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173 5 2.89%
135.  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 542 15 2.77%
136.  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255 7 2.75%
137.  โรงเรียนบ้านฉลุง 185 5 2.70%
138.  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261 7 2.68%
139.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 6 2.67%
140.  โรงเรียนวัดวังไทร 308 8 2.60%
141.  โรงเรียนบ้านท่าไทร 116 3 2.59%
142.  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158 4 2.53%
143.  โรงเรียนบ้านคูหา 282 7 2.48%
144.  โรงเรียนบ้านลำเปา 210 5 2.38%
145.  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127 3 2.36%
146.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592 14 2.36%
147.  โรงเรียนวัดปริก 88 2 2.27%
148.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222 5 2.25%
149.  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227 5 2.20%
150.  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103 2 1.94%
151.  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105 2 1.90%
152.  โรงเรียนบ้านโคกตก 317 6 1.89%
153.  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55 1 1.82%
154.  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112 2 1.79%
155.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116 2 1.72%
156.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182 3 1.65%
157.  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125 2 1.60%
158.  โรงเรียนบ้านพรุตู 67 1 1.49%
159.  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137 2 1.46%
160.  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 69 1 1.45%
161.  โรงเรียนบ้านนนท์ 71 1 1.41%
162.  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158 2 1.27%
163.  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246 3 1.22%
164.  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88 1 1.14%
165.  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186 2 1.08%
166.  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185 2 1.08%
167.  โรงเรียนบ้านระตะ 98 1 1.02%
168.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114 1 0.88%
169.  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125 1 0.80%
170.  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 176 1 0.57%
171.  โรงเรียนบ้านแค 191 1 0.52%
172.  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234 1 0.43%
173.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านพอบิด 58 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านเลียบ 112 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138 0 0.00%
187.  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87 0 0.00%
188.  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23 0 0.00%
189.  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136 0 0.00%
190.  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 31 0 0.00%
191.  โรงเรียน วัดคลองยอ 273 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net