ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดประดู่ 76 19 25.00%
2.  โรงเรียนวัดใหญ่ 4 1 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านกลาง 208 48 23.08%
4.  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46 10 21.74%
5.  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57 11 19.30%
6.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53 10 18.87%
7.  โรงเรียนวัดมหาการ 49 9 18.37%
8.  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131 24 18.32%
9.  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22 4 18.18%
10.  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 18 17.14%
11.  โรงเรียนบ้านควนจง 117 18 15.38%
12.  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 27 15.34%
13.  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53 8 15.09%
14.  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166 25 15.06%
15.  โรงเรียนวัดชะแล้ 219 32 14.61%
16.  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313 43 13.74%
17.  โรงเรียนวัดท่าหิน 154 21 13.64%
18.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39 5 12.82%
19.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115 14 12.17%
20.  โรงเรียนวัดสามกอง 74 9 12.16%
21.  โรงเรียนวัดบางเขียด 140 17 12.14%
22.  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150 18 12.00%
23.  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143 17 11.89%
24.  โรงเรียนวัดจาก 59 7 11.86%
25.  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94 11 11.70%
26.  โรงเรียนวัดสนามไชย 102 11 10.78%
27.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573 61 10.65%
28.  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79 8 10.13%
29.  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139 14 10.07%
30.  โรงเรียนวัดวาส 80 8 10.00%
31.  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190 19 10.00%
32.  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101 10 9.90%
33.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258 25 9.69%
34.  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62 6 9.68%
35.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420 40 9.52%
36.  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333 31 9.31%
37.  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337 31 9.20%
38.  โรงเรียนบ้านชะแม 66 6 9.09%
39.  โรงเรียนวัดดีหลวง 110 10 9.09%
40.  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99 9 9.09%
41.  โรงเรียนบ้านบางดาน 45 4 8.89%
42.  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139 12 8.63%
43.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85 7 8.24%
44.  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 7 7.69%
45.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382 28 7.33%
46.  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124 9 7.26%
47.  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83 6 7.23%
48.  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42 3 7.14%
49.  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113 8 7.08%
50.  โรงเรียนวัดกลาง 242 17 7.02%
51.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86 6 6.98%
52.  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73 5 6.85%
53.  โรงเรียนวิเชียรชม 2119 144 6.80%
54.  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45 3 6.67%
55.  โรงเรียนวัดประตูไชย 106 7 6.60%
56.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76 5 6.58%
57.  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199 13 6.53%
58.  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62 4 6.45%
59.  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218 14 6.42%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193 12 6.22%
61.  โรงเรียนวัดประเจียก 129 8 6.20%
62.  โรงเรียนวัดคูวา 83 5 6.02%
63.  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83 5 6.02%
64.  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167 10 5.99%
65.  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151 9 5.96%
66.  โรงเรียนในเมือง 224 13 5.80%
67.  โรงเรียนวัดสน 57 3 5.26%
68.  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76 4 5.26%
69.  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134 7 5.22%
70.  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358 18 5.03%
71.  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80 4 5.00%
72.  โรงเรียนวัดผักกูด 40 2 5.00%
73.  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 4 4.82%
74.  โรงเรียนวัดสามี 84 4 4.76%
75.  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86 4 4.65%
76.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108 5 4.63%
77.  โรงเรียนวัดโพธาราม 108 5 4.63%
78.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67 3 4.48%
79.  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90 4 4.44%
80.  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388 17 4.38%
81.  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184 8 4.35%
82.  โรงเรียนวัดขนุน 70 3 4.29%
83.  โรงเรียนวัดแจ้ง 70 3 4.29%
84.  โรงเรียนวัดโลกา 193 8 4.15%
85.  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81 3 3.70%
86.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289 10 3.46%
87.  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232 8 3.45%
88.  โรงเรียนวัดปะโอ 262 9 3.44%
89.  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89 3 3.37%
90.  โรงเรียนบ้านขนุน 209 7 3.35%
91.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30 1 3.33%
92.  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91 3 3.30%
93.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647 21 3.25%
94.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31 1 3.23%
95.  โรงเรียนบ้านบางไหน 94 3 3.19%
96.  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33 1 3.03%
97.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34 1 2.94%
98.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979 57 2.88%
99.  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72 2 2.78%
100.  โรงเรียนวัดหัววัง 36 1 2.78%
101.  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72 2 2.78%
102.  โรงเรียนวัดทรายขาว 109 3 2.75%
103.  โรงเรียนวัดเลียบ 118 3 2.54%
104.  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185 4 2.16%
105.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98 2 2.04%
106.  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202 4 1.98%
107.  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51 1 1.96%
108.  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53 1 1.89%
109.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57 1 1.75%
110.  โรงเรียนวัดจันทน์ 58 1 1.72%
111.  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184 3 1.63%
112.  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127 2 1.57%
113.  โรงเรียนวัดสีหยัง 69 1 1.45%
114.  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144 2 1.39%
115.  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106 1 0.94%
116.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 1 0.88%
117.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115 1 0.87%
118.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117 1 0.85%
119.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238 2 0.84%
120.  โรงเรียนวัดป่าขาด 119 1 0.84%
121.  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144 1 0.69%
122.  โรงเรียนวัดคูขุด 151 1 0.66%
123.  โรงเรียน วัดกาหรํา 49 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดกระดังงา 62 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 9 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดปากแตระ 184 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดพังตรี 23 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดพังกก 54 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดพังยาง 33 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดศรีไชย 38 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net