ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 54 26 48.15%
2.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52 20 38.46%
3.  โรงเรียนบ้านลานเข้ 3 1 33.33%
4.  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 76 18 23.68%
5.  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 53 12 22.64%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 87 19 21.84%
7.  โรงเรียนบ้านคลองกา 50 10 20.00%
8.  โรงเรียนบ้านกลาง 24 4 16.67%
9.  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 252 38 15.08%
10.  โรงเรียนบ้านปากด่าน 40 6 15.00%
11.  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 141 20 14.18%
12.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 164 23 14.02%
13.  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66 9 13.64%
14.  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 210 28 13.33%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61 8 13.11%
16.  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 150 19 12.67%
17.  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191 24 12.57%
18.  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 247 31 12.55%
19.  โรงเรียนบ้านควนสูง 327 41 12.54%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 147 18 12.24%
21.  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 25 3 12.00%
22.  โรงเรียนนาสาร 703 84 11.95%
23.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 129 15 11.63%
24.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 150 17 11.33%
25.  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124 14 11.29%
26.  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 319 36 11.29%
27.  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 77 8 10.39%
28.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 58 6 10.34%
29.  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243 25 10.29%
30.  โรงเรียนบ้านไสดง 235 24 10.21%
31.  โรงเรียนวัดสามพัน 122 12 9.84%
32.  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51 5 9.80%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 105 10 9.52%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 140 13 9.29%
35.  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 216 20 9.26%
36.  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 340 31 9.12%
37.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11 1 9.09%
38.  โรงเรียนบ้านหมาก 124 11 8.87%
39.  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102 9 8.82%
40.  โรงเรียนบ้านบางรูป 267 23 8.61%
41.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 82 7 8.54%
42.  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 178 15 8.43%
43.  โรงเรียนบ้านควนสระ 326 27 8.28%
44.  โรงเรียนบ้านควนปราง 97 8 8.25%
45.  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 129 10 7.75%
46.  โรงเรียนบ้านเขาปูน 145 11 7.59%
47.  โรงเรียนบ้านในไร่ 66 5 7.58%
48.  โรงเรียนบ้านไสขรบ 106 8 7.55%
49.  โรงเรียนควนสุบรรณ 188 14 7.45%
50.  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95 7 7.37%
51.  โรงเรียนมหาราช 2 83 6 7.23%
52.  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 167 12 7.19%
53.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 238 17 7.14%
54.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 184 13 7.07%
55.  โรงเรียนบ้านบางดี 100 7 7.00%
56.  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 43 3 6.98%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 43 3 6.98%
58.  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115 8 6.96%
59.  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 58 4 6.90%
60.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 132 9 6.82%
61.  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 341 23 6.74%
62.  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 507 34 6.71%
63.  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107 7 6.54%
64.  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 140 9 6.43%
65.  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 218 14 6.42%
66.  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 96 6 6.25%
67.  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 97 6 6.19%
68.  โรงเรียนบ้านเขาตอก 97 6 6.19%
69.  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 67 4 5.97%
70.  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 253 15 5.93%
71.  โรงเรียนบ้านยูงทอง 70 4 5.71%
72.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 73 4 5.48%
73.  โรงเรียนบ้านนาควน 134 7 5.22%
74.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 173 9 5.20%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 116 6 5.17%
76.  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 58 3 5.17%
77.  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1004 51 5.08%
78.  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1337 64 4.79%
79.  โรงเรียนวัดวิเวการาม 146 7 4.79%
80.  โรงเรียนบ้านบางหอย 172 8 4.65%
81.  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 86 4 4.65%
82.  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 369 17 4.61%
83.  โรงเรียนบ้านคลองจัน 110 5 4.55%
84.  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 134 6 4.48%
85.  โรงเรียนบ้านธารอารี 68 3 4.41%
86.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 91 4 4.40%
87.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 259 11 4.25%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 216 9 4.17%
89.  โรงเรียนบ้านควนนิยม 172 7 4.07%
90.  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 152 6 3.95%
91.  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 26 1 3.85%
92.  โรงเรียนบ้านคลองโร 132 5 3.79%
93.  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 133 5 3.76%
94.  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296 11 3.72%
95.  โรงเรียนวัดคลองตาล 81 3 3.70%
96.  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 83 3 3.61%
97.  โรงเรียนบ้านควนยอ 119 4 3.36%
98.  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 90 3 3.33%
99.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 151 5 3.31%
100.  โรงเรียนบ้านส้อง 122 4 3.28%
101.  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125 4 3.20%
102.  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 129 4 3.10%
103.  โรงเรียนวัดสองแพรก 203 6 2.96%
104.  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 69 2 2.90%
105.  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174 5 2.87%
106.  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107 3 2.80%
107.  โรงเรียนบ้านปากสาย 76 2 2.63%
108.  โรงเรียนบ้านบางปาน 122 3 2.46%
109.  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124 3 2.42%
110.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 87 2 2.30%
111.  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 46 1 2.17%
112.  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 234 5 2.14%
113.  โรงเรียนบ้านหานเพชร 140 3 2.14%
114.  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 188 4 2.13%
115.  โรงเรียนบ้านไสดง 47 1 2.13%
116.  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 678 14 2.06%
117.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253 5 1.98%
118.  โรงเรียนวัดบางกำยาน 102 2 1.96%
119.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154 3 1.95%
120.  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159 3 1.89%
121.  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222 23 1.88%
122.  โรงเรียนวัดบางพา 113 2 1.77%
123.  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122 2 1.64%
124.  โรงเรียนบ้านวังหิน 124 2 1.61%
125.  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62 1 1.61%
126.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 64 1 1.56%
127.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 323 5 1.55%
128.  โรงเรียนประชาอุทิศ 135 2 1.48%
129.  โรงเรียนบ้านบางหยด 68 1 1.47%
130.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 70 1 1.43%
131.  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 228 3 1.32%
132.  โรงเรียนบ้านดอนงาม 76 1 1.32%
133.  โรงเรียนวัดอินทการาม 161 2 1.24%
134.  โรงเรียนวัดดอนพยอม 84 1 1.19%
135.  โรงเรียนวัดควนศรี 85 1 1.18%
136.  โรงเรียนบ้านพรุแชง 196 2 1.02%
137.  โรงเรียนบ้านหนองโสน 129 1 0.78%
138.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213 1 0.47%
139.  โรงเรียนบ้านเมรัย 229 1 0.44%
140.  โรงเรียนทรัพย์ทวี 99 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านคลองยา 45 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 58 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 158 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านปากหาน 40 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านยางอุง 5 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านปลายสาย 91 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 56 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 87 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0.00%
152.  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 100 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 59 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net