ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10 3 30.00%
2.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81 14 17.28%
3.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71 12 16.90%
4.  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156 25 16.03%
5.  โรงเรียนวัดหัวเตย 113 18 15.93%
6.  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242 38 15.70%
7.  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187 27 14.44%
8.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198 28 14.14%
9.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44 6 13.64%
10.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406 54 13.30%
11.  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291 38 13.06%
12.  โรงเรียนบ้านยาง 23 3 13.04%
13.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229 28 12.23%
14.  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232 28 12.07%
15.  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36 4 11.11%
16.  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101 11 10.89%
17.  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418 45 10.77%
18.  โรงเรียนบ้านคลองพา 122 13 10.66%
19.  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141 15 10.64%
20.  โรงเรียนบ้านควนสูง 58 6 10.34%
21.  โรงเรียนบ้านกลาง 206 21 10.19%
22.  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238 24 10.08%
23.  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 362 36 9.94%
24.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192 19 9.90%
25.  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91 9 9.89%
26.  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96 9 9.38%
27.  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301 28 9.30%
28.  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206 19 9.22%
29.  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76 7 9.21%
30.  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44 4 9.09%
31.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136 12 8.82%
32.  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82 7 8.54%
33.  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266 22 8.27%
34.  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182 15 8.24%
35.  โรงเรียนวัดนันทาราม 73 6 8.22%
36.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134 11 8.21%
37.  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 256 21 8.20%
38.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220 18 8.18%
39.  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 98 8 8.16%
40.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149 12 8.05%
41.  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226 18 7.96%
42.  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303 24 7.92%
43.  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374 29 7.75%
44.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39 3 7.69%
45.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52 4 7.69%
46.  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66 5 7.58%
47.  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133 10 7.52%
48.  โรงเรียนบ้านป่าตง 135 10 7.41%
49.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136 10 7.35%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167 12 7.19%
51.  โรงเรียนวัดพนม 167 12 7.19%
52.  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98 7 7.14%
53.  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120 8 6.67%
54.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94 6 6.38%
55.  โรงเรียนบ้านยางงาม 173 11 6.36%
56.  โรงเรียนวัดพะแสง 95 6 6.32%
57.  โรงเรียนบ้านหินดาน 127 8 6.30%
58.  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160 10 6.25%
59.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130 8 6.15%
60.  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271 16 5.90%
61.  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274 16 5.84%
62.  โรงเรียนบ้านบางสาน 138 8 5.80%
63.  โรงเรียนบ้านบางพระ 138 8 5.80%
64.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 124 7 5.65%
65.  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144 8 5.56%
66.  โรงเรียนวัดชยาราม 578 32 5.54%
67.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145 8 5.52%
68.  โรงเรียนวัดนิลาราม 127 7 5.51%
69.  โรงเรียนบ้านชายท่า 110 6 5.45%
70.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 189 10 5.29%
71.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510 27 5.29%
72.  โรงเรียนบ้านคลองราง 97 5 5.15%
73.  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176 9 5.11%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199 10 5.03%
75.  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80 4 5.00%
76.  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182 9 4.95%
77.  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61 3 4.92%
78.  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 102 5 4.90%
79.  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144 7 4.86%
80.  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186 9 4.84%
81.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63 3 4.76%
82.  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86 4 4.65%
83.  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 733 31 4.23%
84.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122 5 4.10%
85.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74 3 4.05%
86.  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 125 5 4.00%
87.  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127 5 3.94%
88.  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131 5 3.82%
89.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210 8 3.81%
90.  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79 3 3.80%
91.  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 248 9 3.63%
92.  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139 5 3.60%
93.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140 5 3.57%
94.  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114 4 3.51%
95.  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 200 7 3.50%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529 18 3.40%
97.  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90 3 3.33%
98.  โรงเรียนบ้านหนองมน 91 3 3.30%
99.  โรงเรียนวัดบางคราม 304 10 3.29%
100.  โรงเรียนบ้านท่าไท 124 4 3.23%
101.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62 2 3.23%
102.  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188 6 3.19%
103.  โรงเรียนบ้านควนรา 66 2 3.03%
104.  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66 2 3.03%
105.  โรงเรียนวัดบางปอ 99 3 3.03%
106.  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133 4 3.01%
107.  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70 2 2.86%
108.  โรงเรียนบ้านตาขุน 181 5 2.76%
109.  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221 6 2.71%
110.  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185 5 2.70%
111.  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187 5 2.67%
112.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115 3 2.61%
113.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122 3 2.46%
114.  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163 4 2.45%
115.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82 2 2.44%
116.  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41 1 2.44%
117.  โรงเรียนตาขุน 374 9 2.41%
118.  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208 5 2.40%
119.  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173 4 2.31%
120.  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394 9 2.28%
121.  โรงเรียนบ้านตะกรบ 93 2 2.15%
122.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93 2 2.15%
123.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50 1 2.00%
124.  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 251 5 1.99%
125.  โรงเรียนวัดตรณาราม 554 11 1.99%
126.  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355 7 1.97%
127.  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315 6 1.90%
128.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53 1 1.89%
129.  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54 1 1.85%
130.  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59 1 1.69%
131.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61 1 1.64%
132.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 193 3 1.55%
133.  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194 3 1.55%
134.  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66 1 1.52%
135.  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133 2 1.50%
136.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72 1 1.39%
137.  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145 2 1.38%
138.  โรงเรียนวัดบางพลา 223 3 1.35%
139.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 154 2 1.30%
140.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85 1 1.18%
141.  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87 1 1.15%
142.  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96 1 1.04%
143.  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193 2 1.04%
144.  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104 1 0.96%
145.  โรงเรียนวัดพรุศรี 104 1 0.96%
146.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115 1 0.87%
147.  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486 4 0.82%
148.  โรงเรียนบ้านบางหิน 128 1 0.78%
149.  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133 1 0.75%
150.  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137 1 0.73%
151.  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294 2 0.68%
152.  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153 1 0.65%
153.  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183 1 0.55%
154.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านนา 0 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านนาแค 81 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านปากโตน 48 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านวังขุม 55 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านสามสัก 0 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านเบญจา 75 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดพระพรหม 61 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดสระพัง 16 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net