ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68 15 22.06%
2.  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88 18 20.45%
3.  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25 5 20.00%
4.  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81 15 18.52%
5.  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177 29 16.38%
6.  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375 51 13.60%
7.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61 7 11.48%
8.  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 180 20 11.11%
9.  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 1 11.11%
10.  โรงเรียนวัดวังไทร 406 43 10.59%
11.  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96 10 10.42%
12.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140 14 10.00%
13.  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73 7 9.59%
14.  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 223 21 9.42%
15.  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44 4 9.09%
16.  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610 55 9.02%
17.  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427 38 8.90%
18.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148 13 8.78%
19.  โรงเรียนวัดปากคู 139 12 8.63%
20.  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37 3 8.11%
21.  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187 15 8.02%
22.  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126 10 7.94%
23.  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164 13 7.93%
24.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530 42 7.92%
25.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242 19 7.85%
26.  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155 12 7.74%
27.  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105 8 7.62%
28.  โรงเรียนบ้านควนราชา 53 4 7.55%
29.  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482 36 7.47%
30.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162 12 7.41%
31.  โรงเรียนบ้านซอย 2 137 10 7.30%
32.  โรงเรียนวัดนอก 97 7 7.22%
33.  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305 22 7.21%
34.  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72 5 6.94%
35.  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87 6 6.90%
36.  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148 10 6.76%
37.  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268 18 6.72%
38.  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1754 108 6.16%
39.  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66 4 6.06%
40.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380 22 5.79%
41.  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516 29 5.62%
42.  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178 10 5.62%
43.  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125 7 5.60%
44.  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18 1 5.56%
45.  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612 33 5.39%
46.  โรงเรียนวัดท่าทอง 225 12 5.33%
47.  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38 2 5.26%
48.  โรงเรียนวัดบ้านใน 115 6 5.22%
49.  โรงเรียนวัดคุณาราม 211 11 5.21%
50.  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58 3 5.17%
51.  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157 8 5.10%
52.  โรงเรียนบ้านไสขาม 98 5 5.10%
53.  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767 39 5.08%
54.  โรงเรียนวัดพ่วง 59 3 5.08%
55.  โรงเรียนวัดแจ้ง 468 23 4.91%
56.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41 2 4.88%
57.  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704 34 4.83%
58.  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126 6 4.76%
59.  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85 4 4.71%
60.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 1 4.55%
61.  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111 5 4.50%
62.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893 40 4.48%
63.  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225 10 4.44%
64.  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94 4 4.26%
65.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310 13 4.19%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 168 7 4.17%
67.  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657 27 4.11%
68.  โรงเรียนวัดพุฒ 129 5 3.88%
69.  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187 7 3.74%
70.  โรงเรียนวัดกงตาก 402 15 3.73%
71.  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199 7 3.52%
72.  โรงเรียนบ้านควนยูง 257 9 3.50%
73.  โรงเรียนวัดดอนยาง 87 3 3.45%
74.  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 296 10 3.38%
75.  โรงเรียนวัดประเดิม 183 6 3.28%
76.  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185 6 3.24%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128 4 3.13%
78.  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333 10 3.00%
79.  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 176 5 2.84%
80.  โรงเรียนวัดกลาง 405 11 2.72%
81.  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153 4 2.61%
82.  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77 2 2.60%
83.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365 9 2.47%
84.  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123 3 2.44%
85.  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125 3 2.40%
86.  โรงเรียนวัดคีรีวง 169 4 2.37%
87.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172 4 2.33%
88.  โรงเรียนบ้านไสตอ 257 6 2.33%
89.  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131 3 2.29%
90.  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134 3 2.24%
91.  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181 4 2.21%
92.  โรงเรียนบ้านไสใน 95 2 2.11%
93.  โรงเรียนบ้านสุชน 96 2 2.08%
94.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97 2 2.06%
95.  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98 2 2.04%
96.  โรงเรียนวัดชลคราม 101 2 1.98%
97.  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 311 6 1.93%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168 3 1.79%
99.  โรงเรียนวัดประสพ 228 4 1.75%
100.  โรงเรียนวัดสิงขร 127 2 1.57%
101.  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135 2 1.48%
102.  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136 2 1.47%
103.  โรงเรียนบ้านดอนสน 70 1 1.43%
104.  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243 3 1.23%
105.  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166 2 1.20%
106.  โรงเรียนบ้านโพหวาย 345 3 0.87%
107.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115 1 0.87%
108.  โรงเรียนวัดสมหวัง 436 1 0.23%
109.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 43 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดชลธาร 20 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 0 0.00%
114.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65 0 0.00%
115.  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97 0 0.00%
116.  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านซอย 10 13 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net