ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 50 11 22.00%
2.  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 58 12 20.69%
3.  โรงเรียนวัดสองแพรก 46 9 19.57%
4.  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60 10 16.67%
5.  โรงเรียนบ้านบางทอง 16 2 12.50%
6.  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 182 21 11.54%
7.  โรงเรียนบ้านในไร่ 159 18 11.32%
8.  โรงเรียนบ้านกะปง 100 11 11.00%
9.  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 91 10 10.99%
10.  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166 18 10.84%
11.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 4 10.81%
12.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114 12 10.53%
13.  โรงเรียนบ้านคุระ 117 12 10.26%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108 11 10.19%
15.  โรงเรียนบ้านบางหว้า 206 21 10.19%
16.  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128 13 10.16%
17.  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723 69 9.54%
18.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42 4 9.52%
19.  โรงเรียนบ้านนอกนา 68 6 8.82%
20.  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 210 18 8.57%
21.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153 13 8.50%
22.  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71 6 8.45%
23.  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 191 16 8.38%
24.  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48 4 8.33%
25.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48 4 8.33%
26.  โรงเรียนบ้านตำหนัง 110 9 8.18%
27.  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49 4 8.16%
28.  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 37 3 8.11%
29.  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258 20 7.75%
30.  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39 3 7.69%
31.  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 785 60 7.64%
32.  โรงเรียนบ้านคลองไส 94 7 7.45%
33.  โรงเรียนบ้านกลาง 180 13 7.22%
34.  โรงเรียนบ้านบางนายสี 42 3 7.14%
35.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28 2 7.14%
36.  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 98 7 7.14%
37.  โรงเรียนบ้านหินลาด 324 23 7.10%
38.  โรงเรียนบ้านบางคลี 142 10 7.04%
39.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 162 11 6.79%
40.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 74 5 6.76%
41.  โรงเรียนบ้านติเตะ 62 4 6.45%
42.  โรงเรียน วัดอินทนิน 94 6 6.38%
43.  โรงเรียนบ้านในวัง 82 5 6.10%
44.  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67 4 5.97%
45.  โรงเรียนบ้านบางหลาม 118 7 5.93%
46.  โรงเรียนบ้านลำวะ 34 2 5.88%
47.  โรงเรียนบ้านกะไหล 137 8 5.84%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 69 4 5.80%
49.  โรงเรียนบ้านริมทะเล 87 5 5.75%
50.  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349 20 5.73%
51.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 354 20 5.65%
52.  โรงเรียนบ้านบางวัน 90 5 5.56%
53.  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112 6 5.36%
54.  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 112 6 5.36%
55.  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 618 33 5.34%
56.  โรงเรียนวัดดิตถาราม 152 8 5.26%
57.  โรงเรียนวัดคมนียเขต 287 15 5.23%
58.  โรงเรียนเกาะยาว 215 11 5.12%
59.  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62 3 4.84%
60.  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42 2 4.76%
61.  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42 2 4.76%
62.  โรงเรียนบ้านบางกรัก 255 12 4.71%
63.  โรงเรียนวัดโคกสวย 174 8 4.60%
64.  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 176 8 4.55%
65.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 354 16 4.52%
66.  โรงเรียนบ้านท่าจูด 45 2 4.44%
67.  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 45 2 4.44%
68.  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 137 6 4.38%
69.  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70 3 4.29%
70.  โรงเรียนกะปง 72 3 4.17%
71.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48 2 4.17%
72.  โรงเรียนบ้านบางเนียง 218 9 4.13%
73.  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174 7 4.02%
74.  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181 7 3.87%
75.  โรงเรียนบ้านบางติบ 104 4 3.85%
76.  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 183 7 3.83%
77.  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 80 3 3.75%
78.  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161 6 3.73%
79.  โรงเรียนบ้านพอแดง 109 4 3.67%
80.  โรงเรียนบ้านตากแดด 85 3 3.53%
81.  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175 6 3.43%
82.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60 2 3.33%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 91 3 3.30%
84.  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92 3 3.26%
85.  โรงเรียนวัดช้างนอน 160 5 3.13%
86.  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353 11 3.12%
87.  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 292 9 3.08%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66 2 3.03%
89.  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503 45 2.99%
90.  โรงเรียนบ้านบางม่วง 509 15 2.95%
91.  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 175 5 2.86%
92.  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36 1 2.78%
93.  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 72 2 2.78%
94.  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111 3 2.70%
95.  โรงเรียนบ้านปากถัก 185 5 2.70%
96.  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 39 1 2.56%
97.  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 119 3 2.52%
98.  โรงเรียนเกาะปันหยี 120 3 2.50%
99.  โรงเรียนเมืองพังงา 203 5 2.46%
100.  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87 2 2.30%
101.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44 1 2.27%
102.  โรงเรียนบ้านเตรียม 186 4 2.15%
103.  โรงเรียนบ้านควนแรด 53 1 1.89%
104.  โรงเรียนบ้านบางด้ง 53 1 1.89%
105.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54 1 1.85%
106.  โรงเรียนบ้านในหยง 111 2 1.80%
107.  โรงเรียนบ้านบางจัน 71 1 1.41%
108.  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 217 3 1.38%
109.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219 3 1.37%
110.  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73 1 1.37%
111.  โรงเรียนคุระบุรี 970 13 1.34%
112.  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 163 2 1.23%
113.  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 179 2 1.12%
114.  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91 1 1.10%
115.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194 2 1.03%
116.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97 1 1.03%
117.  โรงเรียนบ้านคุรอด 194 2 1.03%
118.  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 99 1 1.01%
119.  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140 1 0.71%
120.  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 144 1 0.69%
121.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 169 1 0.59%
122.  โรงเรียนบ้านพรุใน 249 1 0.40%
123.  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 4 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 119 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านนาใน 9 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านบางกัน 58 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านบากัน 35 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 77 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 56 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดปัตติการาม 115 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146 0 0.00%
135.  โรงเรียนเกียรติประชา 0 0 %
136.  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74 0 0.00%
137.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านควน 46 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านดอน 53 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net