ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8 2 25.00%
2.  โรงเรียนวัดหัวเขา 64 16 25.00%
3.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125 31 24.80%
4.  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129 28 21.71%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80 16 20.00%
6.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 1 20.00%
7.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121 24 19.83%
8.  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121 20 16.53%
9.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117 19 16.24%
10.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101 14 13.86%
11.  โรงเรียนวัดหนองกรด 22 3 13.64%
12.  โรงเรียนวัดไทร 60 8 13.33%
13.  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69 9 13.04%
14.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57 7 12.28%
15.  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59 7 11.86%
16.  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69 8 11.59%
17.  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44 5 11.36%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232 24 10.34%
19.  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51 5 9.80%
20.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134 13 9.70%
21.  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158 15 9.49%
22.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203 18 8.87%
23.  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80 7 8.75%
24.  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69 6 8.70%
25.  โรงเรียนบ้านหนองนา 71 6 8.45%
26.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119 10 8.40%
27.  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50 4 8.00%
28.  โรงเรียนวัดคลองขอม 106 8 7.55%
29.  โรงเรียนวัดวังหิน 84 6 7.14%
30.  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161 11 6.83%
31.  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120 8 6.67%
32.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107 7 6.54%
33.  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46 3 6.52%
34.  โรงเรียนวัดหนองทราย 200 13 6.50%
35.  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62 4 6.45%
36.  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31 2 6.45%
37.  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47 3 6.38%
38.  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118 7 5.93%
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121 7 5.79%
40.  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52 3 5.77%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106 6 5.66%
42.  โรงเรียนวัดวังหว้า 72 4 5.56%
43.  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100 5 5.00%
44.  โรงเรียนวัดวังกุลา 101 5 4.95%
45.  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110 55 4.95%
46.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223 11 4.93%
47.  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170 8 4.71%
48.  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128 6 4.69%
49.  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43 2 4.65%
50.  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65 3 4.62%
51.  โรงเรียนวัดนางบวช 68 3 4.41%
52.  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120 5 4.17%
53.  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155 6 3.87%
54.  โรงเรียนวัดโคกพระ 52 2 3.85%
55.  โรงเรียนวัดบางขวาก 187 7 3.74%
56.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026 38 3.70%
57.  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85 3 3.53%
58.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57 2 3.51%
59.  โรงเรียนวัดเขาพระ 29 1 3.45%
60.  โรงเรียนบ้านทับละคร 58 2 3.45%
61.  โรงเรียนบ้านหนองโก 87 3 3.45%
62.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29 1 3.45%
63.  โรงเรียนบ้านปากดง 60 2 3.33%
64.  โรงเรียนวัดคูเมือง 62 2 3.23%
65.  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932 30 3.22%
66.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125 4 3.20%
67.  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63 2 3.17%
68.  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127 4 3.15%
69.  โรงเรียนวัดยางนอน 164 5 3.05%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67 2 2.99%
71.  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101 3 2.97%
72.  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68 2 2.94%
73.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70 2 2.86%
74.  โรงเรียนบ้านกล้วย 216 6 2.78%
75.  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73 2 2.74%
76.  โรงเรียนวัดดอนตาล 73 2 2.74%
77.  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37 1 2.70%
78.  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152 4 2.63%
79.  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77 2 2.60%
80.  โรงเรียนวัดกกเต็น 156 4 2.56%
81.  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 280 7 2.50%
82.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241 6 2.49%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82 2 2.44%
84.  โรงเรียนวัดหนองโรง 126 3 2.38%
85.  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86 2 2.33%
86.  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416 32 2.26%
87.  โรงเรียน บ้านวังยาว 178 4 2.25%
88.  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89 2 2.25%
89.  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45 1 2.22%
90.  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94 2 2.13%
91.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50 1 2.00%
92.  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50 1 2.00%
93.  โรงเรียนวัดหัวนา 51 1 1.96%
94.  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52 1 1.92%
95.  โรงเรียนวัดท่าทอง 105 2 1.90%
96.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109 2 1.83%
97.  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 500 9 1.80%
98.  โรงเรียนวัดสามชุก 315 5 1.59%
99.  โรงเรียนวัดฉวาก 64 1 1.56%
100.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66 1 1.52%
101.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157 2 1.27%
102.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81 1 1.23%
103.  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85 1 1.18%
104.  โรงเรียนบ้านสระเตย 231 2 0.87%
105.  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117 1 0.85%
106.  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119 1 0.84%
107.  โรงเรียนวัดกาบบัว 121 1 0.83%
108.  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137 1 0.73%
109.  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137 1 0.73%
110.  โรงเรียนบ้านรังงาม 142 1 0.70%
111.  โรงเรียนวัดวังคัน 144 1 0.69%
112.  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147 1 0.68%
113.  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดวังจิก 200 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดสามเอก 41 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านลาด 46 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 134 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดกกตาด 114 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net