ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบางปลาม้า 112 18 16.07%
2.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42 6 14.29%
3.  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94 12 12.77%
4.  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33 4 12.12%
5.  โรงเรียนวัดพร้าว 26 3 11.54%
6.  โรงเรียนวัดพังม่วง 89 10 11.24%
7.  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37 4 10.81%
8.  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 75 8 10.67%
9.  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76 8 10.53%
10.  โรงเรียนวัดปลายนา 141 14 9.93%
11.  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58 5 8.62%
12.  โรงเรียนวัดพิหารแดง 107 9 8.41%
13.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 332 27 8.13%
14.  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 186 15 8.06%
15.  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50 4 8.00%
16.  โรงเรียนวัดสาลี 138 11 7.97%
17.  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147 11 7.48%
18.  โรงเรียนวัดดาว 149 11 7.38%
19.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 258 19 7.36%
20.  โรงเรียนวัดบางจิก 70 5 7.14%
21.  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71 5 7.04%
22.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100 7 7.00%
23.  โรงเรียนวัดจำปี 129 9 6.98%
24.  โรงเรียนวัดสามจุ่น 116 8 6.90%
25.  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250 17 6.80%
26.  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 559 37 6.62%
27.  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48 3 6.25%
28.  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64 4 6.25%
29.  โรงเรียนวัดบึงคา 32 2 6.25%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 148 9 6.08%
31.  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50 3 6.00%
32.  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154 9 5.84%
33.  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72 4 5.56%
34.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72 4 5.56%
35.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110 6 5.45%
36.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39 2 5.13%
37.  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78 4 5.13%
38.  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78 4 5.13%
39.  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 59 3 5.08%
40.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59 3 5.08%
41.  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61 3 4.92%
42.  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 168 8 4.76%
43.  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150 7 4.67%
44.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66 3 4.55%
45.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45 2 4.44%
46.  โรงเรียนบ้านรางทอง 69 3 4.35%
47.  โรงเรียนวัดดารา 46 2 4.35%
48.  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 71 3 4.23%
49.  โรงเรียนวัดช่องลม 244 10 4.10%
50.  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49 2 4.08%
51.  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 124 5 4.03%
52.  โรงเรียนวัดพระธาตุ 199 8 4.02%
53.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127 5 3.94%
54.  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128 5 3.91%
55.  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128 5 3.91%
56.  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 128 5 3.91%
57.  โรงเรียนวัดเถรพลาย 104 4 3.85%
58.  โรงเรียนวัดพันตำลึง 52 2 3.85%
59.  โรงเรียนวัดสระประทุม 132 5 3.79%
60.  โรงเรียนวัดสามทอง 53 2 3.77%
61.  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 191 7 3.66%
62.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110 4 3.64%
63.  โรงเรียนวัดเขาดิน 198 7 3.54%
64.  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57 2 3.51%
65.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 86 3 3.49%
66.  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 116 4 3.45%
67.  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149 5 3.36%
68.  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95 3 3.16%
69.  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95 3 3.16%
70.  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 96 3 3.13%
71.  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084 65 3.12%
72.  โรงเรียนวัดอู่ยา 131 4 3.05%
73.  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 67 2 2.99%
74.  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 101 3 2.97%
75.  โรงเรียนวัดดอนตาล 34 1 2.94%
76.  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68 2 2.94%
77.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69 2 2.90%
78.  โรงเรียนวัดคูบัว 105 3 2.86%
79.  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 107 3 2.80%
80.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36 1 2.78%
81.  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2236 61 2.73%
82.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148 4 2.70%
83.  โรงเรียนวัดลาดตาล 199 5 2.51%
84.  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160 4 2.50%
85.  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 170 4 2.35%
86.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88 2 2.27%
87.  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92 2 2.17%
88.  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 141 3 2.13%
89.  โรงเรียนวัดหนองโสน 48 1 2.08%
90.  โรงเรียนวัดดอนขาด 49 1 2.04%
91.  โรงเรียนวัดแก้ว 104 2 1.92%
92.  โรงเรียนวัดสวนแตง 583 11 1.89%
93.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 55 1 1.82%
94.  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165 3 1.82%
95.  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113 2 1.77%
96.  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 295 5 1.69%
97.  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 120 2 1.67%
98.  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 127 2 1.57%
99.  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199 3 1.51%
100.  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 133 2 1.50%
101.  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67 1 1.49%
102.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 146 2 1.37%
103.  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 91 1 1.10%
104.  โรงเรียนวัดลานคา 100 1 1.00%
105.  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103 1 0.97%
106.  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 312 2 0.64%
107.  โรงเรียนวัดเสาธง 192 1 0.52%
108.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 43 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดเกาะ 52 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 47 0 0.00%
114.  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77 0 0.00%
115.  โรงเรียนกฤษณา 98 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 131 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดคลองโมง 45 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดคันทด 59 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 113 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดชีปะขาว 48 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 121 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดบางเลน 115 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดประชุมชน 63 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 36 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดยาง 127 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 59 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net