ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55 18 32.73%
2.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 4 1 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 36 8 22.22%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21 4 19.05%
5.  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 57 8 14.04%
6.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 95 13 13.68%
7.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45 5 11.11%
8.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49 5 10.20%
9.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 10 1 10.00%
10.  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60 6 10.00%
11.  โรงเรียนบ้านป่าบง 146 14 9.59%
12.  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 96 9 9.38%
13.  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 86 8 9.30%
14.  โรงเรียนบ้านหนองเล 54 5 9.26%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 78 7 8.97%
16.  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23 2 8.70%
17.  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 191 16 8.38%
18.  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 36 3 8.33%
19.  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73 6 8.22%
20.  โรงเรียนบ้านปากดุก 162 13 8.02%
21.  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 25 2 8.00%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 100 8 8.00%
23.  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51 4 7.84%
24.  โรงเรียนบ้านวังยาว 116 9 7.76%
25.  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 39 3 7.69%
26.  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 122 9 7.38%
27.  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69 5 7.25%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 140 10 7.14%
29.  โรงเรียนบ้านฝาย 143 10 6.99%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 144 10 6.94%
31.  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44 3 6.82%
32.  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60 4 6.67%
33.  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 187 12 6.42%
34.  โรงเรียนบ้านจางวาง 16 1 6.25%
35.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 81 5 6.17%
36.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 122 7 5.74%
37.  โรงเรียนบ้านวังขอน 70 4 5.71%
38.  โรงเรียนบ้านโสก 70 4 5.71%
39.  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 71 4 5.63%
40.  โรงเรียนบ้านศิลา 107 6 5.61%
41.  โรงเรียนบ้านท่าผู 54 3 5.56%
42.  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 90 5 5.56%
43.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55 3 5.45%
44.  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1129 61 5.40%
45.  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 114 6 5.26%
46.  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 135 7 5.19%
47.  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135 7 5.19%
48.  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78 4 5.13%
49.  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 235 12 5.11%
50.  โรงเรียนบ้านนาซำ 60 3 5.00%
51.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 60 3 5.00%
52.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123 6 4.88%
53.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62 3 4.84%
54.  โรงเรียนบ้านวังกวาง 197 9 4.57%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66 3 4.55%
56.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 68 3 4.41%
57.  โรงเรียนบ้านนายาว 159 7 4.40%
58.  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 143 6 4.20%
59.  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 123 5 4.07%
60.  โรงเรียนบ้านซำภู 74 3 4.05%
61.  โรงเรียนบ้านดงขวาง 99 4 4.04%
62.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 75 3 4.00%
63.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101 4 3.96%
64.  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103 4 3.88%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129 5 3.88%
66.  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 79 3 3.80%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 109 4 3.67%
68.  โรงเรียนบ้านท่าโก 55 2 3.64%
69.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 84 3 3.57%
70.  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142 5 3.52%
71.  โรงเรียนวัดศรีทอง 90 3 3.33%
72.  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 873 29 3.32%
73.  โรงเรียนบ้านวังมล 182 6 3.30%
74.  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 380 12 3.16%
75.  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 96 3 3.13%
76.  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131 4 3.05%
77.  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 143 4 2.80%
78.  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145 4 2.76%
79.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74 2 2.70%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 335 9 2.69%
81.  โรงเรียนบ้านวังบาล 119 3 2.52%
82.  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 166 4 2.41%
83.  โรงเรียนบ้านปากออก 84 2 2.38%
84.  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 42 1 2.38%
85.  โรงเรียนบ้านกกโอ 128 3 2.34%
86.  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 172 4 2.33%
87.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177 4 2.26%
88.  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45 1 2.22%
89.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90 2 2.22%
90.  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46 1 2.17%
91.  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 598 13 2.17%
92.  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94 2 2.13%
93.  โรงเรียนบ้านสักหลง 53 1 1.89%
94.  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 162 3 1.85%
95.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 972 17 1.75%
96.  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 173 3 1.73%
97.  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119 2 1.68%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 120 2 1.67%
99.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122 2 1.64%
100.  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 65 1 1.54%
101.  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73 1 1.37%
102.  โรงเรียนบ้านโคกมน 219 3 1.37%
103.  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 150 2 1.33%
104.  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 162 2 1.23%
105.  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169 2 1.18%
106.  โรงเรียนบ้านกลาง 137 1 0.73%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 137 1 0.73%
108.  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 159 1 0.63%
109.  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 214 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านนครเดิด 8 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 32 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 38 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 59 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 163 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 178 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหัวนา 10 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 26 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 41 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net