ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81 19 23.46%
2.  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105 24 22.86%
3.  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 96 19 19.79%
4.  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49 8 16.33%
5.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53 8 15.09%
6.  โรงเรียนวัดหนองยาง 71 10 14.08%
7.  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57 8 14.04%
8.  โรงเรียนบ้านวังหิน 144 20 13.89%
9.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 66 9 13.64%
10.  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231 29 12.55%
11.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196 23 11.73%
12.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2505 278 11.10%
13.  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113 12 10.62%
14.  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 39 4 10.26%
15.  โรงเรียนบ้านวังพง 52 5 9.62%
16.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185 17 9.19%
17.  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109 10 9.17%
18.  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57 5 8.77%
19.  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 630 55 8.73%
20.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 84 7 8.33%
21.  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 163 13 7.98%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 328 26 7.93%
23.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190 15 7.89%
24.  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 52 4 7.69%
25.  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79 6 7.59%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 132 10 7.58%
27.  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106 8 7.55%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27 2 7.41%
29.  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 14 1 7.14%
30.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186 12 6.45%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 382 23 6.02%
32.  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 103 6 5.83%
33.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 211 12 5.69%
34.  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53 3 5.66%
35.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18 1 5.56%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91 5 5.49%
37.  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74 4 5.41%
38.  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 93 5 5.38%
39.  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206 11 5.34%
40.  โรงเรียนบ้านพุต่อ 38 2 5.26%
41.  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236 12 5.08%
42.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100 5 5.00%
43.  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 245 12 4.90%
44.  โรงเรียนบ้านกลาง 145 7 4.83%
45.  โรงเรียนวัดทัพหมัน 415 20 4.82%
46.  โรงเรียนบ้านจัน 63 3 4.76%
47.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 64 3 4.69%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150 7 4.67%
49.  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43 2 4.65%
50.  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174 8 4.60%
51.  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45 2 4.44%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68 3 4.41%
53.  โรงเรียนบ้านประดาหัก 114 5 4.39%
54.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46 2 4.35%
55.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47 2 4.26%
56.  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73 3 4.11%
57.  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 125 5 4.00%
58.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 75 3 4.00%
59.  โรงเรียนบ้านเขาวง 269 9 3.35%
60.  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91 3 3.30%
61.  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122 4 3.28%
62.  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92 3 3.26%
63.  โรงเรียนบ้านพุบอน 33 1 3.03%
64.  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 862 26 3.02%
65.  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 135 4 2.96%
66.  โรงเรียนวัดหนองบัว 138 4 2.90%
67.  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 35 1 2.86%
68.  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 72 2 2.78%
69.  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36 1 2.78%
70.  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36 1 2.78%
71.  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37 1 2.70%
72.  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 39 1 2.56%
73.  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 121 3 2.48%
74.  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 83 2 2.41%
75.  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 42 1 2.38%
76.  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42 1 2.38%
77.  โรงเรียนวัดทองหลาง 253 6 2.37%
78.  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127 3 2.36%
79.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260 6 2.31%
80.  โรงเรียนบ้านหูช้าง 271 6 2.21%
81.  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 184 4 2.17%
82.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 146 3 2.05%
83.  โรงเรียนบ้านลานคา 99 2 2.02%
84.  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 50 1 2.00%
85.  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51 1 1.96%
86.  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104 2 1.92%
87.  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 105 2 1.90%
88.  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 57 1 1.75%
89.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 116 2 1.72%
90.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59 1 1.69%
91.  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 136 2 1.47%
92.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 70 1 1.43%
93.  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73 1 1.37%
94.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 75 1 1.33%
95.  โรงเรียนวัดทัพหลวง 155 2 1.29%
96.  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79 1 1.27%
97.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86 1 1.16%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 97 1 1.03%
99.  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290 3 1.03%
100.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501 5 1.00%
101.  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 119 1 0.84%
102.  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 122 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านดง 55 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 82 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 53 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 29 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 56 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดสะนำ 37 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดหัวเมือง 37 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net