ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านปางยาง 67 25 37.31%
2.  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 278 76 27.34%
3.  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11 3 27.27%
4.  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69 18 26.09%
5.  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177 44 24.86%
6.  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138 34 24.64%
7.  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145 29 20.00%
8.  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36 7 19.44%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44 8 18.18%
10.  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120 21 17.50%
11.  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226 38 16.81%
12.  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 30 5 16.67%
13.  โรงเรียนบ้านม่วง 6 1 16.67%
14.  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 31 5 16.13%
15.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 122 19 15.57%
16.  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53 8 15.09%
17.  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35 5 14.29%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 50 7 14.00%
19.  โรงเรียนบ้านวังว้า 29 4 13.79%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15 2 13.33%
21.  โรงเรียนบ้านปอน 39 5 12.82%
22.  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25 3 12.00%
23.  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17 2 11.76%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66 7 10.61%
25.  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 68 7 10.29%
26.  โรงเรียนบ้านถ่อน 49 5 10.20%
27.  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128 13 10.16%
28.  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120 12 10.00%
29.  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71 7 9.86%
30.  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 75 7 9.33%
31.  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 98 9 9.18%
32.  โรงเรียนบ้านหนอง 45 4 8.89%
33.  โรงเรียนบ้านสบกอน 408 36 8.82%
34.  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138 12 8.70%
35.  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 185 15 8.11%
36.  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 87 7 8.05%
37.  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38 3 7.89%
38.  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162 12 7.41%
39.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96 7 7.29%
40.  โรงเรียนบ้านใหม่ 55 4 7.27%
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 83 6 7.23%
42.  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57 4 7.02%
43.  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176 12 6.82%
44.  โรงเรียนบ้านนาบง 46 3 6.52%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 263 17 6.46%
46.  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 79 5 6.33%
47.  โรงเรียนบ้านป่าหัด 64 4 6.25%
48.  โรงเรียนบ้านผาหลัก 64 4 6.25%
49.  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180 11 6.11%
50.  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33 2 6.06%
51.  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 215 13 6.05%
52.  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50 3 6.00%
53.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150 9 6.00%
54.  โรงเรียนบ้านสะปัน 155 9 5.81%
55.  โรงเรียนบ้านแดนพนา 35 2 5.71%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 160 9 5.63%
57.  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 380 21 5.53%
58.  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37 2 5.41%
59.  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135 7 5.19%
60.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156 8 5.13%
61.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40 2 5.00%
62.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20 1 5.00%
63.  โรงเรียนบ้านพาน 40 2 5.00%
64.  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40 2 5.00%
65.  โรงเรียนบ้านยู้ 83 4 4.82%
66.  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167 8 4.79%
67.  โรงเรียนบ้านพร้าว 21 1 4.76%
68.  โรงเรียนบ้านแหน 65 3 4.62%
69.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 67 3 4.48%
70.  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291 13 4.47%
71.  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68 3 4.41%
72.  โรงเรียนบ้านปง 91 4 4.40%
73.  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150 6 4.00%
74.  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25 1 4.00%
75.  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102 4 3.92%
76.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26 1 3.85%
77.  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577 22 3.81%
78.  โรงเรียนบ้านปางแก 295 11 3.73%
79.  โรงเรียนบ้านปางกอม 108 4 3.70%
80.  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 245 9 3.67%
81.  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82 3 3.66%
82.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82 3 3.66%
83.  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260 9 3.46%
84.  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29 1 3.45%
85.  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 205 7 3.41%
86.  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 59 2 3.39%
87.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 94 3 3.19%
88.  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99 3 3.03%
89.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933 28 3.00%
90.  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103 3 2.91%
91.  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108 3 2.78%
92.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81 2 2.47%
93.  โรงเรียนวรนคร 518 12 2.32%
94.  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88 2 2.27%
95.  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88 2 2.27%
96.  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135 3 2.22%
97.  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48 1 2.08%
98.  โรงเรียนบ้านสบมาง 155 3 1.94%
99.  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 208 4 1.92%
100.  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417 8 1.92%
101.  โรงเรียนธาราบรรพต 55 1 1.82%
102.  โรงเรียนบ้านไร่ 165 3 1.82%
103.  โรงเรียนบ้านคัวะ 58 1 1.72%
104.  โรงเรียนบ้านสองแคว 185 3 1.62%
105.  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62 1 1.61%
106.  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63 1 1.59%
107.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64 1 1.56%
108.  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67 1 1.49%
109.  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69 1 1.45%
110.  โรงเรียนบ้านร้อง 212 3 1.42%
111.  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80 1 1.25%
112.  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 167 2 1.20%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85 1 1.18%
114.  โรงเรียนบ้านปางปุก 89 1 1.12%
115.  โรงเรียนบ้านสว้า 187 2 1.07%
116.  โรงเรียนบ้านสบปืน 102 1 0.98%
117.  โรงเรียนบ้านด่าน 111 1 0.90%
118.  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 175 1 0.57%
119.  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 61 0 0.00%
121.  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านกอก 41 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านขอน 29 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านชี 37 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านนาก้อ 34 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 15 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านปางหก 45 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 48 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านสบสาย 28 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านสะเกิน 82 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 72 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนาด 4 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านเกวต 49 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองผุก 11 0 0.00%
145.  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27 0 0.00%
146.  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net