ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48 13 27.08%
2.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 62 13 20.97%
3.  โรงเรียนวัดนาขุม 66 13 19.70%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181 35 19.34%
5.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43 8 18.60%
6.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73 13 17.81%
7.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18 3 16.67%
8.  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105 17 16.19%
9.  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50 8 16.00%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57 9 15.79%
11.  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339 52 15.34%
12.  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 102 15 14.71%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67 9 13.43%
14.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46 6 13.04%
15.  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 177 23 12.99%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151 19 12.58%
17.  โรงเรียนบ้านงอมมด 49 6 12.24%
18.  โรงเรียนบ้านม่วง 108 13 12.04%
19.  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149 17 11.41%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39 4 10.26%
21.  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20 2 10.00%
22.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63 6 9.52%
23.  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 307 28 9.12%
24.  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105 9 8.57%
25.  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61 5 8.20%
26.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107 8 7.48%
27.  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73 5 6.85%
28.  โรงเรียนวัดวังกอง 44 3 6.82%
29.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105 7 6.67%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45 3 6.67%
31.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108 7 6.48%
32.  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62 4 6.45%
33.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79 5 6.33%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 79 5 6.33%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32 2 6.25%
36.  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81 5 6.17%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33 2 6.06%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187 11 5.88%
39.  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 86 5 5.81%
40.  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91 5 5.49%
41.  โรงเรียนวัดปากไพร 56 3 5.36%
42.  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 189 10 5.29%
43.  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125 6 4.80%
44.  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 21 1 4.76%
45.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43 2 4.65%
46.  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130 5 3.85%
47.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27 1 3.70%
48.  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60 2 3.33%
49.  โรงเรียนบ้านปากปาด 151 5 3.31%
50.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61 2 3.28%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34 1 2.94%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34 1 2.94%
53.  โรงเรียนบ้านนาไพร 103 3 2.91%
54.  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 212 6 2.83%
55.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608 17 2.80%
56.  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39 1 2.56%
57.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162 4 2.47%
58.  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 88 2 2.27%
59.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92 2 2.17%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102 2 1.96%
61.  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63 1 1.59%
62.  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201 1 0.50%
63.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71 0 0.00%
64.  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30 0 0.00%
65.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62 0 0.00%
66.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านนาแซง 174 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านปางคอม 48 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71 0 0.00%
76.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net